PRIMACHORI Holešov 2023 | zvláštní ceny

 

ZVLÁŠTNÍ CENY | PRIMACHORI HOLEŠOV 2023

 
Bystroušek, Brno | sbm. Eva Kalousková
za muzikální a jevištní projev
Evě Kalouskové za příkladnou pedagogickou práci se sborem
 
Rozmarýnek, Havířov | sbm. Janina Ptaková
za interpretaci lidových písní
 
Music BoDo, Olomouc | sbm. Hana Vyroubalová
za muzikální interpretaci koncertního programu
 
Mezissimo, České Meziříčí  sbm. Marta Světlíková
za provedení skladby Jaye Althouse „Cantar!“
 
Mibidizo, Valašské Meziříčí | sbm. Eva Ježíková
za výbornou interpretaci skladby Evy Ježíkové „Cestovní pas“
 
Klíček, Praha | sbm. Alena Panochová
za přirozený a radostný dětský projev
 
Modrásci, Litoměřice | sbm. Saša Pallasová
za muzikální provedení koncertního programu
Saše Pallasové za inspirativní vedení dětského sboru
Tereze Neužilové za citlivý klavírní doprovod
 
Osminky, Kladno | sbm. Nora Michálková
za provedení písně Grega Gilpina „Whisper“
 
Da Capo, České Budějovice | sbm. Olga Strnadová
za podnětnou dramaturgii koncertního programu
 
Malý Kajetán, Plzeň | sbm. Zuzana Kuncová, Adéla Skočilová
za příkladnou hlasovou kulturu
 
spojené sbory
Cantando, Skuteč a Iuventus Cantans, Pardubice | sbm. Zdeněk Kudrnka
za provedení náročného koncertního programu s převahou českých autorů
Kláře Kopecké za citlivý klavírní doprovod
 
————————————————————————————————————————————
 
POROTA
Ivana Kleinová
Lenka Polášková
Petra Rašíková
Josef Zajíček
Marek Valášek
 
Feedback