Šrámkův Písek 2014 – přihláška

Navrhovatelé i soubory doručí přihlášky do NIPOS-ARTAMA co nejdřív po skončení dané postupové přehlídky, nejpozději ale do pondělí 7. dubna 2014, kdy je uzávěrka přihlášek (pro přehlídky konané 11.–13. 4. je uzávěrka 14. 4.), na adresu crhova@nipos-mk.cz, případně poštou na adresu NIPOS-ARTAMA – k rukám Aleny Crhové, P. O. Box 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 968, 604 569 781.

SP_PRIHLASKA

Za přijaté budou považovány kompletní přihlášky (tj. včetně požadovaných příloh) doručené k termínu uzávěrky.

Požadované přílohy:
– 
materiály do programové brožury: slovo o souboru a slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenaci pro účely propagace,
– textová předloha inscenace v elektronické podobě – pokud existuje,
– osoby a obsazení včetně dalších údajů o tvůrčím týmu – režisér, scénograf, autor hudby, pedagogické vedení apod. – je možné nahradit tištěným programem, pokud existuje,
– další materiály (fotografie, program – elektronicky, nepovinně videozáznam), které mohou pomoci programové radě blíže se známit s představením a jeho kvalitami.