Škola folklorních tradic 2010/2011

Přihláška ŠFT 2010

Národní ústav lidové kultury Strážnice, NIPOS Praha a Folklorní sdružení ČR Praha
otevírají pátý běh Školy folklorních tradic, kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, učitelům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec a tradiční lidovou kulturu vůbec.
Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2010 do dubna 2012 v Brně.

Studium bude  rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech
1. ročník: září 2010 – prosinec 2010 celkem 5 výukových víkendů, leden 2011 – duben 2011 celkem 4 výukové víkendy,
2. ročník: září 2011 – prosinec 2011 celkem 5 výukových víkendů, leden 2012 – duben 2012 celkem 4 výukové víkendy.

Obsahem kurzu jsou následující předměty:
Pohybová průprava a její metodika
Základy anatomie a fyziologie
Úvod do studia lidové kultury
Lidová taneční kultura v historickém a společenském kontextu
Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika)
Úvod do hudební teorie
Zpěv ve folklorním souboru
Dětský folklor
Základy choreografie
Základy pedagogiky a psychologie
Dramaturgie ve folklorním souboru
Lidový kroj
Mluvené slovo
Divadelní a dramatické prvky ve folkloru
Režijní minimum

Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici. Kurz bude ukončen bhajobou závěrečné práce a zkouškou.
Kurz má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci.
Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Podmínkou absolvování kurzu je účast na každém víkendovém soustředění, kterých bude v obou ročnících celkem osmnáct. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena). Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.

Uchazeči musí být starší 18 let a mít ukončené středoškolské vzdělání.

Školné za semestr činí 2.800 Kč, tzn. celkem 11.200 Kč (za čtyři semestry). Tato částka se může ještě mírně změnit v závislosti na místě pořádání kurzu. Školné za jednotlivé semestry musí být uhrazeno vždy před zahájením daného semestru. Náklady na stravování, ubytování a dopravu si uhradí  účastník sám.
Upozorňujeme, že počet míst je omezen.
V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátoři vyhrazují právo kurz v těchto termínech nepořádat.

Závazné přihlášky zašlete zpět nejpozději do 16. dubna 2010 na adresu:
Ludmila Horehleďová, Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice.

 

PhDr. Jan Krist, ředitel NÚLK Strážnice Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS Praha              Zdeněk Pšenica, předseda FoS ČR Praha

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.