Seminář OVER THE HORIZON 2015

Neakreditovaný česko-slovenský vzdělávací multiplikační seminář pro pracovníky s mládeží (ve věku 13–30 let)


Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie. 

Pořadatel: NIPOS-ARTAMA (ČR)

Partner: Národné osvetové centrum (SR)

Termín: 23. 10. — 1. 11. 2015, Štěkeň

Zaměření a lektoři:

Dirigování a nácvik skladeb: Jurij Galatenko (ČR, dirigent, pedagog PedF OU)

Metodika práce s mládežnickým sborem – česká sborová literatura, osobnost sbormistra, dirigování: Marek Valášek (ČR, sbormistr, pedagog PedF UK)

Metodika práce s mládežnickým sborem – slovenská sborová literatura, dirigování a nácvik skladeb: Štefan Sedlický (SR, sbormistr, pedagog na Akadémii umení v Banskej Bystrici)

Dramatizace a choreografie vystoupení: Viera Džoganová (SR, sbormistryně)

Další dílny: Hlasová výchova ve sboru (kolektivní i individuální), Prezentace nejvýznamnějších českých a slovenských soutěží a festivalů, Výslovnost češtiny a slovenštiny, Česká a slovenská sborová literatura pro mládežnické sbory, Analýza potřeb dětí a mládeže, Bilaterární spolupráce účastníků, Burza projektů, Teorie a terminologie neformálního vzdělávání, Základy krizové intervence, Uznávání neformálního vzdělávání, Volnočasové a táborové hry, Základy prevence šikany, Problematika kyberšikany, Základy výchovné práce s kolektivem, Základy první pomoci aj.

V rámci semináře je plánována návštěva Strakonic a zhlédnutí koncertu mládežnického sboru Gymnázia Strakonice pod vedením Marcely Mikové.

Česko-slovenský vzdělávací seminář je koncipován jako multiplikační seminář s kolektivní i individuální výukou a je zde kladen důraz na využití výukových metod neformálního vzdělávání a aktivní zapojení všech účastníků (např. skupinová diskuse, interaktivní přednáška, vlastní aktivita, práce v malých skupinkách apod.).

Účastnický poplatek: 2000 Kč zahrnuje ubytování, stravování a kurzovné
(Účastnický poplatek: 7000 Kč zahrnuje ubytování, stravování, kurzovné a cestovné, paušální částka refundována jako cestovné; tj. konečný poplatek pro účastníky je stanoven na 2000 Kč)   

Počet účastníků z České a Slovenské republiky je omezen.

Na níže uvedený kontakt zašlete nejpozději do 31. července 2015 (elektronicky či poštou) PŘIHLÁŠKU spolu s krátkým CV a motivačním dopisem dle struktury:

  • Aktivně pracuji se skupinou mládeže ve věku 13–30 let
  • Jsem sbormistr nebo spolupracuji s pěveckým sborem, zajímám se o zlepšení svých tvrdých kompetencí (technika dirigování, hlasová výchova, metodika práce se sborem) a zároveň chci lépe rozumět své skupině mládeže, rozšiřovat si znalosti v oblasti práce s mládeží
  • Zajímám se o příklady dobré praxe ze zahraničí, o slovenskou hudební literaturu, o příklady dobré praxe ze Slovenska, o slovenskou kulturu, chtěl bych navázat nová přátelství a bilaterální spolupráci mezi pěveckými sbory obou zemí a aktivně se zapojím do projektu.

Akceptuji, že harmonogram multiplikačního semináře OVER THE HORIZON se skládá ze dvou rovnocenných částí: odborné části (tzv. tvrdé kompetence, kolektivní + individuální výuka dirigování a hlasové výchovy) a části práce s mládeží. Zajímají mě obě části multiplikačního semináře.

Kontakt:

Barbora Novotná

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

Fügnerovo náměstí 5, P. O. Box 12 | 120 21 Praha 2

T: +420 221 507 975, Mobil: +420 778 702 494, E: bnovotna@nipos-mk.cz