Mladá scéna 2013 – přihláška

Navrhovatelé i soubory doručí přihlášky do NIPOS-ARTAMA co nejdřív po skončení dané postupové přehlídky, nejpozději ale do pondělí 8. dubna 2013, kdy je uzávěrka přihlášek (pro přehlídky konané 12.–14. 4. je uzávěrka 15. 4.), na adresu novotna@nipos-mk.cz, případně poštou na adresu NIPOS-ARTAMA – k rukám Lenky Novotné, P. O. Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 974, 604 43 34 85.

PŘIHLÁŠKA

Za přijaté budou považovány kompletní přihlášky (tj. včetně požadovaných příloh) doručené k termínu uzávěrky.