NIPOS > Přehlídka Tanec, tanec… 2011 a diskusní fórum v Jablonci nad Nisou

Přehlídka Tanec, tanec… 2011 a diskusní fórum v Jablonci nad Nisou

Ve dnech 27. – 30. října 2011 se v Jablonci n. Nisou uskuteční jubilejní 25. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2011, jejíž součástí bude mimořádné Celostátní diskusní fórum Amatérský tanec v současné společnosti. Obě akce se odehrají v jabloneckém Městském divadle a místním Eurocentru.

Společný program obou akcí je velmi nabitý.

Ve čtvrtek 27. října v 13:30 uvítá jablonecká radnice v čele s místostarostou Mgr. Petrem Tulpou hosty Diskusního fóra, PhDr. Zuzana Malcová (ředitelka Odboru regionální a národnostní kultury) předá Cenu Ministerstva kultury ČR za celoživotní činnost v oblasti scénického tance paní Ivě Švarcové. Od 15:00 proběhnou v Eurocentru odborné přednášky pro cca 70 účastníků diskusního fóra, mezi řečníky bude i PhDr. Zuzana Malcová či Mgr. Pavel Žur, ředitel Městského divadla Jablonec n. Nisou a člen krajského zastupitelstva. Od pátku do neděle pak budou po celý den odborníci diskutovat nad otázkami tvorby a prezentace tanečního díla v oblasti scénického a folklorního tance.

Přehlídku Tanec, tanec… zahájí ve čtvrtek 27. října v 19:00 v Městském divadle představení jednoho z nejlepších folklorních souborů v ČR Gaudeamus: Cestou krajinou. V dalších dvou večerech se budou konat v Městském divadle (vždy od 19:00) taneční představení složená z tvorby předních souborů scénického a hostujících předních folklorních skupin z celé České republiky, celkem se jich představí téměř 30. Účinkující umělecká tělesa byla vybrána ze 150 choreografií tanečních souborů mládeže a dospělých (celkem bezmála 900 tanečníků), které se zúčastnily krajských postupových přehlídek.  Jmenujme např. TS Magdaléna, Parau Parau,  ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary či NoTa Plzeň. Z hostujících folklorních souborů to jsou např. Vycpálkovci z Prahy, Kohoutek Chrudim, Hlubina Ostrava či Kašava Zlín. Taneční program zakončí v neděli ve 13:00 „site specific“ projekt pražského uskupení NANOHACH v prostoru Městského úřadu. Každý z přehlídkových večerů bude neformálně pokračovat společenským setkáním v prostorách divadelní kavárny. Páteční program obohatí veřejná dražba uměleckých prací. Její výtěžek je určen na podporu činnosti občanů se zdravotním či mentálním postižením a bude předán v rámci akce Společně nejen na jevišti.


Přehlídka i Diskusní fórum se konají z pověření Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou ministra kultury MUDr. Jiřího Bessera a města Jablonec nad Nisou. Jejími pořadateli jsou NIPOS-ARTAMA Praha a Přátelé Rychnova, o.s. ve spolupráci s Tanečním a pohybovým studiem Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou, Městským divadlem Jablonec nad Nisou o.p.s. a Eurocentrem, s.r.o. Jablonec nad Nisou.


TanecVšichni jsou srdečně zváni!

 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA

Blanická 4, 120 21 Praha 2

www: www.nipos-mk.cz

tel: 221 507 900

fax: 221 507 929


Kontakt pro média:Jiří Lössl

obor scénický tanec

tel: 221 507 967, 724 949 347

e-mail: lossl@nipos-mk.cz