NIPOS > Přehlídka Popelka Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti

Přehlídka Popelka Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti

Ve dnech 6. – 10. listopadu 2013 se v Kul­tur­ním cen­tru a v Tylově diva­dle v Rakov­níku usku­teční XXXII. roč­ník celostátní pře­hlídky ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla pro děti. I letos se diváci mohou těšit na nej­zajímavější insce­nace pro děti z oblasti ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla. Vedle samotných představení budou pro účastníky přehlídky připraveny rozborové semináře a diskusní fóra.

V programu se objeví devět amatérských inscenací. Divadelní soubor  Ty-já-tr Praha přiveze do Rakovníka Werichovo Fimfárum, Kocábka Chocerady se představí pohádkou pro nejmenší To budete čubrnět. Diváky potěší představení Perníková chaloupka v podání divadelního souboru Jitřenka Ostrava nebo pohádka O červené karkulce v nastudování Říše loutek Kroměříž.

Kromě amatérských souborů, které do programu celostátní přehlídky postoupily z krajských přehlídek, se představí i dvě profesionální inspirativní inscenace. Divadlo Malé divadlo České Budějovice zahraje Popelku / … krejčovského salónu a Divadlo Alfa Plzeň pak Hamleteena určeného teenagerům.

V prů­běhu pře­hlídky budou pod odbor­ným vede­ním psy­cho­logů a peda­gogů pra­co­vat sku­piny dětí, jejichž reflexe před­sta­vení zpro­střed­kují lek­toři v rámci roz­bo­ro­vých semi­nářů a dis­kuz­ních fór. Rozborové semináře povede pětičlenný lektorský sbor ve složení Milan Schejbal (umělecký šéf a režisér Divadla A. Dvořáka v Příbrami, pedagog DAMU), Kateřina Baranowska (scénografka), Kateřina Fixová (dramaturgyně a herečka Divadla A. Dvořáka v Příbrami), Jaromír Hruška (režisér a dramaturg Městského divadla Český Krumlov) a René Vápeník (režisér). Nejúspěšnější inscenace pak může lektorský sbor zařadit do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s DS Tyl Rakovník, Kulturním centrem Rakovník a Královským městem Rakovník, pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.  Na přehlídce se finančně podílí MK ČR a Královské město Rakovník.

 Kontakty pro média:

Simona Bezoušková, NIPOS, útvar ARTAMA, obor činoherní a hudební divadlo, tel: 221 507 957,

tel.: 603 584 489, 775 508 654, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 221 507 943, email: hancilova@nipos-mk.cz