Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

Už popatnácté bude v Praze probíhat Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, tentokrát ve dnech 12.16. března 2016 v prostorách Divadla v Celetné (Praha 1, Celetná 17).

Přehlídku pořádají: Institut umění – Divadelní ústav/ASSITEJ, Sdružení Divadlo pro děti a mládež, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Divadlo v Celetné a KD Mlejn. NIPOS-ARTAMA se ve spolupráci s STD podílí na výběru inscenací z celostátních přehlídek jednotlivých oborů amatérského a dětského a mladého divadla.

Světový den divadla pro děti a mládež se slaví jako výraz podpory dětí a mládeže a uznání jejich práv na umělecké a kulturní obohacení, zejména prostřednictvím divadelní kultury. Jde o celosvětovou akci vyzdvihující významnou úlohu, kterou může divadlo sehrávat v životech svých mladých diváků a tvůrců. Poprvé byl tento den slaven 20. března 2001.

České středisko ASSITEJ slaví Světový den divadla pro děti a mládež stejnojmennou přehlídkou, která představuje výběr kvalitních divadelních inscenací činoherních i loutkářských od profesionálních skupin, amatérských souborů i souborů dětských a středoškolských s diváckou adresou od dětí předškolního věku přes žáky obou stupňů základních škol po dospívající mládež.

Přehlídka je také příležitostí jak představit kvalitní české divadlo pro děti a mládež zahraničním odborníkům.

Stalo se milou tradicí, že během přehlídky je každoročně předávána Cena ASSITEJ pro osobnost, která se zvláště zasloužila o rozvoj divadla pro děti a mládež.

PROGRAM PŘEHLÍDKY (na stránkách Českého střediska Assitej)