NIPOS > Přehlídka a dílna autorského divadla v Bechyni

Přehlídka a dílna autorského divadla v Bechyni

Více než sto divadelníků se ve dnech 17. – 20. října 2013 stane účastníky Celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla NAHLÍŽENÍ v jihočeské Bechyni. Své inscenace představí devět mladých divadelních souborů vybraných z celé ČR. Převažovat budou inscenace autorského typu, často blízké alternativní divadelní scéně.

Přehlídková část 24. celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla je volně přístupná veřejnosti. Diváci uvidí například úspěšnou inscenaci  Proč se dítě vaří v kaši podle pozoruhodné stejnojmenné knihy rumunské autorky Aglaji Veterányi nebo adaptaci textu kontroverzní rakouské autorky Elfriede Jelinekové nazvané brigita heinze nenávidí. Stovka přihlášených zájemců, mezi nimiž nechybí vedoucí divadelních souborů, pedagogové, studenti i členové souborů, se bude od čtvrtka do neděle setkávat nejen na představeních, ale i na společných moderovaných diskusích. Jako lektoři jsou tentokrát přizváni Dominika Špalková, dramaturgyně a produkční manažerka Divadla DRAK Hradec Králové, a Tomáš Žižka, scénograf, režisér a performer, pedagog KALD DAMU v Praze. V rámci dílen budou účastníci reflektovat jednotlivá představení.  Tato reflexe bude založena na paralelách mezi divadlem a architekturou – úkolem souborů bude znázornit inscenaci a její výstavbu formou architektonického plánu fiktivní budovy.

Podrobnější informace jsou k dispozici na http://www.drama.cz/prehlidky_dilny/nahlizeni13_podzim.html

Akci pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku, Kulturním střediskem města Bechyně a občanským sdružením Tatrmani. Dílna se koná za finanční podpory Ministerstva kultury.

Kontakty pro média:

Jakub Hulák, NIPOS, obor dramatická výchova, tel: 221 507 969, 605 948 056, email: hulak@nipos-mk.cz

Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 221 507 943, email: hancilova@nipos-mk.cz