Klub sbormistrů

Klub sbormistrů je volný cyklus sbormistrovských seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA. Semináře jsou koncipovány jako práce ve sborových dílnách pod vedením zkušených a erudovaných lektorů. Zájemci si mohou vybrat z nabídky několika samostatných seminářů.

Kurzy jsou tradičně určené a otevřené všem zájemcům z řad zkušených i začínajících sbormistrů dětských, středoškolských pěveckých sborů a nově i dospělých sborů. Mladí začínající sbormistři si zde mohou rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti práce se sborem, zkušeným sbormistrům nabízí možnost dále se vzdělávat ve svém oboru.

Semináře se konají několikrát ročně. Na jaře a na podzim pořádáme semináře víkendové u vybraných dětských pěveckých sborů. Vzdělávací semináře se také uskutečňují při přehlídkách a festivalech (Porta musicae, Opava cantat či FSU Jihlava). V létě se koná seminář týdenní, zaměřený mj. na individuální hlasovou a dirigentskou techniku. Aktuální informace v sekci Semináře.