Předání Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových kulturních aktivit

V rámci  IV. etapy Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012 byla  dne 30. září 2012 v  kostele sv. Marka ve  Stěžerech  u Hradce Králové  předána  Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit  panu Miroslavu  L o š ť á k o v i za celoživotní přínos k rozvoji neprofesionální komorní a symfonické hudby. Pan Lošťák přijal ocenění z rukou ředitelky odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury PhDr. Zuzany Malcové u pří­le­ži­tosti jeho 80. naro­ze­nin, 50 let vedení Rum­bur­ského komor­ního orchestru a 60 let peda­go­gic­kého hudeb­ního půso­bení v oboru komorní a sym­fo­nické hudby.

V osobě Miroslava Lošťáka se pojí muzikant, dirigent, umělecký vedoucí, pedagog, hudební skladatel. Stojí dodnes v čele Rumburského  komorního orchestru a Houslového souboru ZUŠ Rumburk.

Jedná se o mimořádnou osobnost, jejíž tvorba je nejen trvalým přínosem k posílení umění komorní a symfonické hudby, ale i stálým příspěvkem k jejímu mnohostrannému rozvoji.

IV. etapa Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012 je pokračováním dlouhé řady ročníků festivalů komorních a symfonických těles, které patří mezi uznávané kulturní akce celostátního významu s vysokou kvalitou. Je zařazena do Programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí, na které Ministerstvo kultury poskytuje neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu.

Slavnostního předání Ceny se zúčastnil a pana Miroslava Lošťáka doprovázel kromě příslušníků jeho rodiny i pan Sykáček, senátor parlamentu ČR za okres Děčín a Rumburk, a paní  Helena Menšíková, zástupkyně Domu kultury Střelnice v Rumburku.

[nggallery id=101]