Právě vychází Sborník statí o kultuře v letech 2010 – 2014

NIPOS právě vydává Sborník statí o kultuře v letech 2010 – 2014, který retrospektivně zachycuje posledních pět let české kultury. Zástupci Ministerstva kultury, krajů a vybraných statutárních měst se zde ohlížejí za klady a zápory proměn kultury a její podpory v minulém období. Popisují a hodnotí jak své úsilí, tak i práci svých předchůdců.

Publikace navazuje na předchozí Sborník statí o kultuře 2004 – 2009 a již tradičně nabízí široký přehled kulturní infrastruktury a její podpory z perspektivy veřejné správy. Jednotlivé příspěvky dokládají bohatost kultury a uměleckého dění v České republice, obsahují ale i výhrady k nedostatku financí. Umožňují také srovnání proměn kultury jak v rámci uplynulých let, tak mezi jednotlivými kraji a městy.

Ministerstvo kultury souhrnně představilo činnost všech svých odborů včetně údajů o finanční podpoře kultury za období 2010 – 2014. Příspěvky jednotlivých krajů a statutárních měst vychází z odpovědí na předem zaslané tři otázky, které se týkaly kladných a záporných stránek proměn kultury v daném období, realizovaných podpůrných kulturních programů a veřejných služeb a kulturního dědictví a také významných kulturních subjektů působících v daném místě a regionu.

Sborník připravil Útvar koncepcí a metodiky NIPOS za finanční podpory Ministerstva kultury. Věříme, že sborník přináší nejen důkladný přehled všeho, co se v kultuře v České republice od roku 2010 podařilo, ale že se také stane výzvou a zdrojem podnětů pro další, budoucí práci.

Publikace ke stažení

Obálka ke stažení

TZ ke stažení

 

Kontakt:

PhDr. Jindřiška Gregoriniová

Útvar koncepcí a metodiky NIPOS

T: 221 507 949

E: gregoriniova@nipos-mk.cz