Praha fotografická – 15. jubilejní ročník

pozvánka ve formátu pdf – pozvanka_Praha_11

Soutěži Praha fotografická každoročně mapující proměny hlavního města očima fotografů je letos patnáct let. Výstava vítězných a vybraných snímků na Staroměstské radnici v Praze, která proběhne od 19. srpna do 11. září 2011, opět ukáže, že fotografové stále nacházejí něco nového, a  také, že vystavené fotografie často zachycují svět, který již neexistuje – stavby, pohledy, zákoutí či volná prostranství, protože město se mění v řádu měsíců i dní.

Při zahájení výstavy 15. jubilejního ročníku soutěže Praha fotografická předá primátor hlavního města Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda, který letos přijal nad výstavou záštitu, ceny udělené dvanáctičlennou porotou. Patnáct let trvání soutěže znamená nejen několik desítek tisíc fotografií rychle se měnícího velkoměsta, ale i téměř dva tisíce zúčastněných autorů, jeho fotografů. Složení účastníků se každým rokem obměňuje, někteří pokoušejí štěstí již řadu let a jejich zájem o fotografování Prahy trvá téměř od prvního ročníku, jiní zazáří zaujati výzvou, ale dále nepokračují, další se rozhodnout soustavně věnovat určitému problému a se soutěží komunikují jen vzdáleně. Díky této rozmanitosti, která je věková i profesní, je každý ročník jiný, každý má své kouzlo a priority projevující se nejen ve výběru každoročně se obměňujících specifických kategorií, ale odrážející i společenské a  politické klima. Se soutěží je za dobu jejího trvání spjata řada osobností, které ovlivnila a které naopak měly velký podíl na utváření jejího obrazu, neobvyklé a zevnitř tvořené kroniky metropole.

Každoroční výstava již k Praze neodmyslitelně patří, je to akce originální, určená především českým fotografům a ryze domácímu tématu.  Za dobu patnácti let trvání soutěže se shromáždil soubor kvalitních fotografií, které mají nejen kulturní a uměleckou,  ale  navíc i vysokou výpovědní a historicko-dokumentační hodnotu. Dokumentují nejen proměnu podoby Prahy, ale i její historické dědictví, život jejích obyvatel a návštěvníků. V neposlední řadě pak její řešené či naopak téměř neřešitelné problémy. Již patnáct let jsou fotografové vizuálními kronikáři metropole a jejich pohled je každoročně prezentován veřejnosti a konfrontován s jejími názory. Každé město má své kronikáře a je dobré, že je v takto organizované podobě má i Praha.

Soutěž a výstava Praha fotografická jsou jednou z nejvýznamnějších akcí konaných u nás pro fotografy, profesionální i amatérské. Má mezinárodní charakter, neboť zapojuje i zahraniční fotografy a návštěvníky Prahy. Pořádá ji Společnost přátel fotografie spolu se Svazem českých fotografů za podpory NIPOS-ARTAMA. Hlavní město Praha je od jejího počátku spolupořadatelem, později partnerem soutěže a výstavy. Akci podporuje řadu let i Ministerstvo kultury ČR a ceny v soutěži udělují a věnují významné fotografické a další firmy – Centrum FotoŠkoda, ExcelFoto, Et Netera, Fast CZ, Foma Bohemia, Nikon, Olympus, Pentax. Oceněné fotografie vybrala porota ve složení: Tomáš Bican – fotograf,  Ondřej Čihař – Et Netera, Karel Kuklík – fotograf, PhDr. Věra Matějů – předsedkyně Svazu českých fotografů, Ing. Marcela Řezníčková – Foma Bohemia, Milan Sedláček – NIPOS-ARTAMA, Lubomír Schmida – předseda Zväzu slovenských fotografov, Petr Šálek – fotograf, Jaroslav Šimon – Magistrát hlavního města Prahy, Ing. Radim Vejvoda – Olympus, Jiří Všetečka – fotograf (předseda poroty), Olina Zlámalíková – FotoVideo.

V průběhu soutěže se nemění  jen město samo, ale i složení účastníků soutěže, zastoupení jednotlivých kategorií  a tím i celkové poselství výstavy. Každý ročník má svá specifika. I když se jubilejní ročník nemůže pochlubit nejvyšším počtem zúčastněných fotografů – bylo jich oproti loňskému rekordu se 131 účastníky jen 96 s necelou tisícovkou fotografií, kvantitu vynahradila kvalita. Celková výstava je paradoxně rozsáhlejší, rozmanitější a zároveň koncepčnější než předchozí. Ubylo nahodilých pokusů, jednotlivé fotografické soubory jsou ucelené a promyšlené, prozrazují delší zájem o vybraná témata, soustavnost fotografování a schopnost analyzovat situaci a zachycovat podstatné jevy a události. Nechybí originální nápady a humor jako nezbytné koření zdravého pohledu na svět.

Soutěží se tradičně ve čtyřech stálých a dvou speciálních kategoriích. Nejtradičnější ze stálých kategorií soutěže Krása Prahy a její proměny nabízí překvapivě většinou velmi netradiční názory na to, co je ve městě možno považovat za krásné. Nechybí samozřejmě klasické černobílé fotografie po vzoru nepsaného patrona soutěže Josefa Sudka, jimž se dostalo několika ocenění. Mnozí fotografové však nacházejí krásu tam, kde bychom většinou hledali jen problémy. Ani těch však hlavní město nemá málo, jak ukazují záběry v kategorii jim věnované. Překvapit v Problémech Prahy nemohou ty takzvaně věčné – pomalované zdi, bezdomovci, fasády hyzděné reklamami a graffiti, přemíra dopravy v centru města,  horší se zdají některé „kauzy“, jejichž vývoj se jednotlivými ročníky výstavy táhne již několik let jako například barrandovské terasy či Hrabalův Automat Svět.

Různorodý obraz aktivit Pražanů i turistů přinesla bohatě obeslaná kategorie Lidé v Praze. Ve stylu akcí Jeden den v… sonduje život velkoměsta od žánrových scén s psíky na nábřeží přes barevnou směs turistických nápadů po sociální poměry. Kategorie Kronika hlavního města si všímá událostí pravidelně se opakujících – karnevaly, masopusty, pražský maraton, i těch ovlivňujících svou expanzivností vizuální podobu ulic, atmosféru i emoce – např. volby, zajímá se o kulturu, dny otevřených dveří, sport i kuriózní záběry přírodních  jevů, jako je zatmění.

Speciální kategorie, každoročně se obměňující, nabídly Současný Josefov, kde fotografové ze Svazu českých fotografů budou v rámci navazujícího workshopu pokračovat ve snaze najít v asanační architektuře této malé části středu města ducha židovského ghetta, a Děti v Praze, téma, jež zaujalo především ženskou část účastníků soutěže.

Ve svém celku – vystavuje 83 autorů – je výstava 15. ročníku soutěže Praha fotografická mimořádnou podívanou jak po fotografické, tak obsahové stránce. Její zhlédnutí znamená pobídku i inspiraci: můžete se ještě připojit k fotografické sondě současného Josefova a nebo již pomýšlet na účast v dalším ročníku. Více informací a přihlášky do soutěže najdete na výstavě nebo na www.scf.cz

Nezapomeňte, že motto celé akce: „Letos se podíváte a příští rok může  soutěžit i vyhrát Vy,“ stále platí.

Věra Matějů