Pracovní smlouvy a rodné číslo

V odkazu naleznete aktuální stanovisko ÚOOÚ k dané věci.
odkaz na zdroj