Pozvánka na Závěrečný koncert semináře Klubu sbormistrů

Závěrečný koncert Letního semináře Klubu sbormistrů

12. července 2014

18.00 hodin

Strakonický hrad – Kapitulní síň

Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví.

Plakát