Pozvánka na seminář kreativní výchovy

HRAJEME SI S HUDBOU, HRAJEME SI SE ZVUKY…
náměty pro netradiční múzické „rozcvičky“ pro hodiny hudební výchovy i oživení výuky budoucích hudebních profesionálů

30. listopadu 2012, České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
10.00 – 18.00 hodin

 

ZÁMĚR
Nevládní organizace Česká hudební rada pořádá pravidelně semináře kreativní výchovy.
Motivací semináře Hrajeme si s hudbou, hrajeme si se zvuky… je poskytnutí konkrétních příkladů netradičních metod hry s hudbou a zvuky, které mohou být dostupné i pro žáky a studenty, kteří nehrají na žádné hudební nástroje a nenavštěvují Základní uměleckou školu.
Na druhou stranu – mohou být také podnětem k oživení výuky dětí a studentů nadaných, kteří se připravují na profesionální dráhu způsobem, který je uvolní a inspiruje.
Tyto metody rozvíjejí kompetence osobnostní, komunikativní a sociální. Jejich speciálním přínosem je zlepšení sluchové vnímavosti, orientace v prostoru, motivace žáků, kteří se považují za netalentované a chybí jim zájem, rozvoj tvořivosti pro všechny, zlepšování sluchové paměti.   Dochází také ke zlepšení řečové kompetence, která je v současné době u mladé generace v úpadku.
Příklady jsou záměrně prezentovány jak pedagogy, tak umělci s pedagogickou praxí, a to živou formou příkladů.  V případě zájmu, můžeme v tématu pokračovat.

 

PROGRAM

Zahájení: PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. – tajemnice ČHR, ředitelka soutěže Musica nova
Význam aktivní pozornosti ke zvukovému prostředí a komunikaci. Ukázky zvukových objektů.

MgA. Tomáš Žižka – umělec, pedagog DAMU-KALD  se specializací na tzv. site-specific art
Hra na „objets trouvés“ – neboli Nalezené objekty k hraní a scénickému zvuku, ukázka hry na kořen, konev, samorost 🙂

Doc. Vlastislav Matoušek, Ph.D. – umělec, etnomuzikolog, pedagog HAMU
Kolektivní improvizace inspirované tradičními kulturami

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. – didaktik, folklorista, PF UP Olomouc
Vyrábíme netradiční hudební nástroje Úvod do výroby cca 30 jednoduchých hudebních netradičních nástrojů

Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. – didaktička, specializace – souborová hra, hudební dějiny a estetika, PF UP Olomouc
Boomwhackers – ukázka hry na netradiční nástroj pro každého…

 

SERVIS
Vstup zdarma.
Občerstvení na místě.
Cestovné neproplácíme.
Potvrzení o absolutoriu poskytneme na žádost.
Kapacita max. 50 lidí.
Účast potvrdit do 25. 11. nejpozději na mail: lenka.dohnalova@institutumeni.cz