Pozvánka na koncert

V loňském roce jsme oslavili 700. výročí sňatku Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského, který se v roce 1311 stal prvním českým králem z rodu Lucemburků. Koncertem lucemburského sboru Mosel Voices chceme připomenout tuto historickou událost a symbolicky tak uzavřít sérii významných kulturních a osvětových akcí organizovaných v České republice a Lucemburském velkovévodství k této příležitosti.

Koncert Mosel_pozvánka_web