Pozor změna termínu Porta Musicae 2012

9. celo­státní sou­těž dět­ských pěvec­kých sborů PORTA MUSICAE 2012
se uskuteční 2.–4. lis­to­padu 2012 v Novém Jičíně

Z pově­ření Minis­ter­stva kul­tury pořá­dají NIPOS-ARTAMA a Sdru­žení přá­tel DPS ONDRÁŠEK z Nového Jičína.