Povinné skladby OPAVA CANTAT 2015

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v roce 2014 vydalo povinné skladby určené pro další ročník Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů OPAVA CANTAT 2015.

Vítězné skladby Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2015 byly vybrány jako povinné skladby pro příležitost dalšího ročníku středoškolských pěveckých sborů a jsou pro všechny zájemce připraveny u odborné pracovnice NIPOS-ARTAMA B. Novotné na adrese: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Mgr. Barbora Novotná, P.O.BOX 12, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2,  +420 221 507 975, email: bnovotna@nipos-mk.cz

Mikoláš Troup – Golem 

Jiří Churáček – Odešlý milý

Jiří Churáček – Všechno ve mně srdce chřadne

Napište si o ně!