OPAVA CANTAT 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v roce 2012 vydalo povinné skladby určené pro další ročník Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů OPAVA CANTAT 2013.

Cyklus skladeb Jana Bernátka, který obsahuje i povinné skladby určené pro další ročník Opava cantat, je připraven pro všechny zájemce  u odborné pracovnice NIPOS-ARTAMA B. Novotné na adrese: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Mgr. Barbora Novotná, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,  +420221507975, email: bnovotna@nipos-mk.cz

Napište si o něj a nezapomeňte přidat svoji poštovní adresu!