OPAVA CANTAT 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v roce 2011 vydalo povinné skladby určené pro další ročník Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů OPAVA CANTAT 2012.

Skladby Jiřího Pospíšila  byly zkomponovány na objednávku právě pro příležitost dalšího ročníku středoškolských pěveckých sborů a jsou pro všechny zájemce připraveny u odborné pracovnice NIPOS-ARTAMA B. Novotné na adrese: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Mgr. Barbora Novotná, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,  +420221507975, email: Bnovotna@nipos-mk.cz

Jiří Pospíšil: I dyž žádné pole nemám, pro dívčí a mužské sbory
Jiří Pospíšil:  Maturitní rondo, pro smíšené sbory

Napište si o ně!