OPAVA CANTANT 2011

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY 3. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 2011

PŘIHLÁŠKA na postu­po­vou pře­hlídku (rtf) —  prihlaska CPSPS 2011

 

 HL. MĚSTO PRAHA a STŘEDOČESKÝ KRAJ
12. dubna,
Praha
Kontakt: Jitka Kmen­tová, Gym­ná­zium, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5
e-mail: jitka.kmentova@zatlanka.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
29. března, Roky­cany (sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
Kontakt: Alena Vimrová, ZUŠ Roky­cany, Jirás­kova 181, 337 01 Roky­cany
tel.: 371 724 761, e-mail: a.vimrova@centrum.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
8. dubna, Kar­lovy Vary (sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
Kontakt: Jiří Štrunc, Hra­dištní 115, 360 18 Kar­lovy Vary
tel.: 353 227 432, e-mail struncjiri@seznam.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
24. března, Tep­lice
Kontakt: Květuše Martín­ková, Gym­názium Tep­lice, Čs. dob­ro­volců 530/11, 415 01 Tep­lice
tel.: 608 535 585, 417 813 024, e-mail: martinkova@gymtce.cz

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
7. dubna, Hra­dec Králové (sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
Kontakt: Naďa Gre­ga­rová, SAK IMPULS, Okružní 1130, 500 03 Hra­dec Králové
tel.: 773 133 743, 495 582 622, e-mail: gregarova@vsvd.cz

KRAJ VYSOČINA
18. dubna, Tře­bíč (sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
Kontakt: Radka Adám­ková, DDM Hrádek, Hrádek 964, 674 01 Tře­bíč
tel.: 607 840 395, 568 821 651, e-mail: adamkova@ddmhradek.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
14. dubna, Kuřim (sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
Kontakt: Marie Řídká, ZUŠ Jaro­slava Kva­pila, tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno
tel.: 602 567 443, e-mail: primavera@zusjk.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
17. března, Lito­vel – ZMĚNA
Kontakt: Mar­cela Bar­vířová, PS PALORA a Gym­názium Jana Ople­tala, Ople­ta­lova 189, 784 01 Lito­vel
tel.: 723 080 330, 585 392 038, e-mail: marcela.barvirova@seznam.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
19. dubna, Ost­rava
Pořadatel: Gym­názium Ostrava-Zábřeh, Vol­go­grad­ská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Kontakt: Lenka Veli­kov­ská, e-mail: CPSPS@seznam.cz