PORTA MUSICAE 2018 – propozice

PORTA MUSICAE, XII. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů

16.–18. listopadu 2018, Nový Jičín

Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Sdružení přátel sboru Ondrášek z Nového Jičína.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je koncipována podle mezinárodních pravidel. Umožňuje setkání a vzájemné porovnání předních českých sborů, je orientována i na sbory umístěné ve zlatém pásmu v minulých ročnících celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a minulých ročníků Porta Musicae. Nepočítá se s účastí špičkových sborů, laureátů domácích i zahraničních soutěží se stabilně vysokou interpretační úrovní.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se může každý dětský sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Pod pojmem dětský sbor se pro obě kategorie rozumí takový, který vystupuje v obsazení soprán a alt. Předběžnou přihlášku s uvedením přesného názvu a adresy sboru je třeba zaslat do 24. dubna 2018 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Michaely Králové, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21, Praha 2, tel.: 221 507 977, 778 702 491, e-mail: kralova@nipos-mk.cz.

Protože je počet zúčastněných sborů z organizačních i finančních důvodů limitován, vyhrazují si pořadatelé právo v případě, že počet přihlášených sborů bude vyšší než dvacet, pro další přihlášené sbory připravit pořadník. Potvrzení o přijetí do soutěže obdrží sbory nejpozději do 31. května 2018.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Soutěžní kategorie

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, sbory se mohou přihlásit pouze do jedné z nich.

I. kategorie / mladší sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 16. 11. 2002 (jejich věk je tedy do 15 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 20 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

II. kategorie / starší sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 16. 11. 1998 (jejich věk je tedy do 19 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 20 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

 

Soutěžní program

Soutěžní program nesmí přesáhnout 12 minut čistého času. V něm je třeba provést i povinnou část programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, porota ukončí jeho vystoupení.

 

Povinná část programu:

I. kategorie / mladší sbory:

a) Petr Eben: Bílé a růžové peřiny (verze a cappella z cyklu Deset dětských duet)

b) lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Do výběru skladby a cappella nelze zahrnout povinnou skladbu Bílé a růžové peřiny. To znamená, že minimálně dvě skladby z celého programu budou provedeny a cappella.

 

II. kategorie / starší sbory:

a) Jacobus Handl-Gallus: Pueri concinite (Opus musicum I, 58)

b) lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Do výběru skladby a cappella nelze zahrnout povinnou skladbu Pueri concinite. To znamená, že minimálně dvě skladby z celého programu budou provedeny a cappella.

 

IV. HODNOCENÍ

Vystoupení sborů hodnotí nejméně pětičlenná porota, kterou jmenuje NIPOS-ARTAMA. Hodnocení je pásmové – sbory budou podle průměru udělených bodů zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma, bronzové pásmo od 14 bodů, stříbrné od 18 a zlaté od 22 bodů, maximální počet bodů je 25. Porota může udělit zvláštní ceny za nejlépe provedenou povinnou skladbu, za dirigentský výkon apod. Bodové hodnocení bude sbormistrům k dispozici. Porota při hodnocení soutěžících přihlíží k technickému provedení programu (intonace, rytmus, hlasová kultura), k interpretačnímu provedení skladeb (využití výrazových prostředků, frázování apod.), k dramaturgii a stylové rozmanitosti soutěžního vystoupení a k celkovému uměleckému dojmu.

Součástí soutěže je celostátní rozborový seminář pro sbormistry dětských pěveckých sborů.

 

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

Zpracovala Michaela Králová

NIPOS-ARTAMA, listopad 2017