PORTA MUSICAE 2014 – propozice

Propozice ve formátu pdf – Porta Musicae 2014

 

10. celostátní festival dětských pěveckých sborů
7.–9. listopadu 2014, Nový Jičín

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a Sdružení rodičů a přátel DPS ONDRÁŠEK z Nového Jičína

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
10. ročník Porta musicae je prestižní přehlídkou dětských pěveckých sborů.
V roce 2014 se jubilejní 10. ročník bude konat jako nesoutěžní. Jsou na něj pozvány přední české dětské pěvecké sbory, které se na Porta musicae za dobu její existence umístily na prvních místech a doposud prokazují vysokou uměleckou úroveň či jako hosté festivalu výrazně přispěly k jeho umělecké úrovni.
Festival má formu přehlídky a veškeré koncerty jsou koncipovány tak, aby sloužily mimo jiné jako inspirace pro další činnost dětských pěveckých sborů. V rámci festivalu budou probíhat umělecké dílny pro děti z pozvaných sborů a pro sbormistry z řad Klubu sbormistrů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Jde o nesoutěžní přehlídku bez postupových kol. Výběr souborů provedla odborná rada pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA. Odborná rada má právo vybrat a nominovat na festival libovolný sbor tak, aby vyhovoval koncepci a celkové dramaturgii festivalu s přihlédnutím k jeho ekonomickým možnostem. Přehlídky Porta musicae 2014 se zúčastní tyto sbory: Carmina Rychnov nad Kněžnou, Domino Opava, Jitro Hradec Králové, Kvítek Dačice, Medvíďata Český Krumlov, Motýli Šumperk, Ondrášek Nový Jičín, Permoník Karviná, Pražská kantiléna, Radost Praha, Severáček Liberec, Slavíček Praha.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Festival nabízí sborům množství různorodých aktivit, přičemž se předpokládá vystoupení každého sboru na více koncertech. Účinkující sbory mají povinnost být přítomny po celou dobu konání festivalu.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ekonomika festivalu se řídí pokyny pořadatelů a obecně platnými směrnicemi. Výše příspěvku na náklady sborů na cestu a pobyt a vlastní finanční vklad budou upřesněny v písemné smlouvě mezi pořadatelem v místě a jednotlivými sbory.
V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen, nebo může být festival odvolán.
V rámci festivalu se uskuteční podzimní setkání Klubu sbormistrů.

PROGRAM
Všechny koncerty a semináře se odehrají v prostorách Beskydského divadla v Novém Jičíně.

PÁTEK 7. 11. 2014
16.00           ubytování sborů, seminaristů a hostů
17.00           zahajovací koncert, Ondrášek a Jitro
19.00           seminář pro sbormistry / nácvik společných písní

SOBOTA 8. 11. 2014
9.00             seminář pro děti a sbormistry
10.30           koncert 6 sborů
15.00           seminář pro děti a sbormistry
16.30           koncert 6 sborů
19.00           závěrečný koncert všech zúčastněných sborů

Zpracovala Miloslava Vítková,
NIPOS-ARTAMA, říjen 2014