PORTA MUSICAE 2012

9. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně
2.–4. listopadu 2012

Soutěž je koncipovaná podle mezinárodních pravidel. Umožňuje setkání a vzájemné porovnání předních českých sborů, je orientována i na sbory umístěné ve zlatém pásmu v minulých ročnících celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a minulých ročníků Porta Musicae. Soutěž pořádá NIPOS-ARTAMA a Sdružení rodičů a přátel DPS Ondrášek z Nového Jičíně.
Přihlásit se může každý dětský sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, sbory se mohou přihlásit pouze do jedné kategorie.

I. kategorie „mladší sbory“ – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 2. 11. 1996 (jejich věk je tedy do 15 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 20 dětí.

II. kategorie „starší sbory“ – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 2. 11. 1992 (jejich věk je tedy do 19 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 20 dětí.

Soutěžní program
Soutěžní program nesmí přesáhnout 12 minut čistého hudebního času. V něm je třeba provést povinnou část programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně.

Povinná část programu:
I. kategorie „mladší sbory“: Jedna skladba z cyklu Ilji Hurníka – Slezské písničky, dle vlastního výběru
II. kategorie „starší sbory“: Ilja Hurník – Variace na myší téma (téma + jedna variace dle vlastního výběru)

Hodnocení soutěže je pásmové – sbory budou podle udělených bodů zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Porota může udělit zvláštní ceny za nejlépe provedenou povinnou skladbu, za dirigentský výkon apod. Bodové hodnocení bude sbormistrům na požádání k dispozici. Porota při hodnocení soutěžících přihlíží k technickému provedení programu (intonace, rytmus, hlasová kultura), k interpretačnímu provedení skladeb (využití výrazových prostředků, frázování apod.), k dramaturgii soutěžního vystoupení a k celkovému uměleckému dojmu. Součástí programu je celostátní rozborový seminář pro sbormistry dětských pěveckých sborů.

Předběžnou přihlášku s uvedením přesného názvu a adresy sboru je třeba zaslat nejpozději do 15. června 2012 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Miloslavy Vítkové, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 977, nebo e-mail: vitkova@nipos-mk.cz.

Protože je počet zúčastněných sborů z organizačních i finančních důvodů limitován, vyhrazují si pořadatelé právo, v případě, že počet přihlášených sborů bude vyšší než dvacet, pro další přilášené sbory připravit pořadník. Potvrzení o přijetí do soutěže obdrží sbory nejpozději do 25. června 2012. Více informací naleznete na www.artama.cz.

Přihláška ZP_NJ