PORTA MUSICAE 2012

Pro­po­zice ve for­mátu pdf – PORTA MUSICAE 2012

 

9. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů
Pozor změna termínu: 2. – 4. listopadu 2012, Nový Jičín

Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Sdružení přátel DPS ONDRÁŠEK z Nového Jičína.

 

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž je koncipována podle mezinárodních pravidel. Umožňuje setkání a vzájemné porovnání předních českých sborů, je orientována i na sbory umístěné ve zlatém pásmu v minulých ročnících celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a minulých ročníků Porta Musicae.

 

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přihlásit se může každý dětský sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Pod pojmem dětský sbor se pro obě kategorie rozumí takový, který vystupuje v obsazení soprán a alt. Předběžnou přihlášku s uvedením přesného názvu a adresy sboru je třeba zaslat do 15. června 2012 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Miloslavy Vítkové, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 977, e-mail: vitkova@nipos-mk.cz.
Protože je počet zúčastněných sborů z organizačních i finančních důvodů limitován, vyhrazují si pořadatelé právo v případě, že počet přihlášených sborů bude vyšší než dvacet, pro další přihlášené sbory připravit pořadník. Potvrzení o přijetí do soutěže obdrží sbory nejpozději do 25. června 2012.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Soutěžní kategorie

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, sbory se mohou přihlásit pouze do jedné kategorie.

 

I. kategorie – mladší sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 16. 11. 1996 (jejich věk je tedy do 15 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 20 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

 

II. kategorie – starší sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 16. 11. 1992 (jejich věk je tedy do 19 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 20 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

Soutěžní program
Soutěžní program nesmí přesáhnout 12 minut čistého hudebního času. V něm je třeba provést i povinnou část programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, porota ukončí jeho vystoupení.

Povinná část programu
I. kategorie
mladší sbory – Jedna skladba z cyklu Ilji Hurníka – Slezské písničky, dle vlastního výběru;
II. kategorie starší sbory – Ilja Hurník: Variace na myší téma (téma + jedna variace dle vlastního výběru).

 

 

IV. HODNOCENÍ
Vystoupení sborů hodnotí nejméně pětičlenná porota, kterou jmenuje NIPOS-ARTAMA. Hodnocení je pásmové – sbory budou podle průměru udělených bodů zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma, bronzové pásmo od 14 bodů, stříbrné od 18 a zlaté od 22 bodů, maximální počet bodů je 25. Porota může udělit zvláštní ceny za nejlépe provedenou povinnou skladbu, za dirigentský výkon apod. Bodové hodnocení bude sbormistrům k dispozici. Porota při hodnocení soutěžících přihlíží k technickému provedení programu (intonace, rytmus, hlasová kultura), k interpretačnímu provedení skladeb (využití výrazových prostředků, frázování apod.), k dramaturgii a stylové rozmanitosti soutěžního vystoupení a k celkovému uměleckému dojmu.

Seminář
Součástí programu je celostátní rozborový seminář pro sbormistry dětských pěveckých sborů.

 

Zpracovala Miloslava Fousková-Vítková,
NIPOS-ARTAMA, říjen 2011