PORTA MUSICAE – HODNOCENÍ

 

11. ročník Porta Musicae, Nový Jičín, 11.—13. listopadu 2016

Město Nový Jičín se na tři dny stalo centrem dětského sborového zpěvu a hostitelem 11 sborů (cca 600 dětí), sbormistrů a hudební veřejnosti.

Ve 2 kategoriích soutěžily tyto sbory:

I. kategorie

Plamínek, 
Holešov
Lenka Hýžová,
Veronika Svobodová
Gabriela Kovářová
bronzové pásmo
Korálek, 
Most
Svatopluk Matějka
Dana Hodačová
bronzové pásmo
Mibidizo, 
Valašské Meziříčí
Eva Ježíková stříbrné pásmo + zvláštní cena 
za provedení japonské lidové písně
Medvíďata, 
Český Krumlov
Lukáš Holec stříbrné pásmo
Výšinka, 
Liberec
Miloslava Čechlovská       zlaté pásmo
Jižánek, Ostrava           Lenka Velikovská
Zdeněk Ševčík
zlaté pásmo + zvláštní cena 
za žánrové odlišení skladeb

 

II. kategorie

Svitavský dětský sbor, 
Svitavy
Dana Pražáková bronzové pásmo
Ko-Ko, 
Ostrava

Lenka Velikovská             
Zdeněk Ševčík

bronzové pásmo
Iuventus Cantans, 
Pardubice
 Zdeněk Kudrnka  stříbrné pásmo
Canto, 
Náchod
 Zbyněk Mokrejš  zlaté pásmo + vítěz Porta musicae 
+ zvláštní cena za dramaturgii 
soutěžního vystoupení

Porota dále udělila cenu za klavírní doprovod Vilému Valkounovi (Výšinka, Liberec) a Zbyňku Mokrejšovi za příkladné vedení sboru (Canto, Náchod).

Soutěžní vystoupení hodnotila odborná porota ve složení:
Eva Šeinerová, Katarína Duchoňová, Tomáš Motýl, Josef Surovík, Čeněk Svoboda

 

 

10. ročník Porta musicae, Nový Jičín, 7.—9. listopadu 2014

Jubilejní ročník Porta musicae byl nesoutěžní.  Byly na něj pozvány přední české dětské pěvecké sbory, které se na Porta Musicae za dobu její existence umístily na prvních místech:

 

Carmina, ZUŠ Komenského, Rychnov nad Kněžnou, sbormistr Karel Štrégl

Domino, ZŠ Ilji Hurníka a Středisko volného času, Opava, sbormistr Ivana Kleinová

Jitro, ZUŠ Jitro, Hradec Králové, sbormistr Jiří Skopal

Kvítek, ZUŠ Dačice, sbormistři Vítězslav Hergesel, Anežka Hergeselová

Medvíďata, ZUŠ Kostelní, Český Krumlov, sbormistr Lukáš Holec

Mibidizo, ZUŠ Alfréda Radoka, Valašské Meziříčí, sbormistr Eva Ježíková

Motýli, Šumperk, sbormistr Tomáš Motýl, Helena Stojaníková

Ondrášek, ZUŠ Derkova, Nový Jičín

Ondrášek – Komorní sbor, ZUŠ Derkova, Nový Jičín

Pražská kantiléna, ZUŠ Jižní Město, Praha, sbormistři Lea Esserová, Monika Nováková

Radost, ZUŠ Šimáčkova, Praha, sbormistři Vladislav Souček, Jan Pirner

Severáček, ZUŠ Frýdlantská, Liberec, Silvie Pálková

Slavíčci, ZUŠ Klapkova, Praha, Alice Stavělová

 

 

9. ročník Porta Musicae, Nový Jičín, 2.—4. listopadu 2012

Hodnocení ve formátu pdf – VÝSLEDKY POROTA I SEMINARISTÉ