NIPOS > PORTA MUSICAE 2010

PORTA MUSICAE 2010

Porta Musicae 2010, VIII. ročník celostátní soutěže dětských pěveckých sborů se uskuteční ve dnech 12. – 14. listopadu 2010 v Beskydském divadle v Novém Jičíně.

Soutěž pořádají z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA a Sdružení rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína.

Letošního ročníku soutěže se zúčastní 13 soutěžících a 3 hostující sbory, tedy přes 500 mladých zpěváků a zpěvaček z celé republiky. Soutěžní vystoupení zhodnotí  sedmičlenná mezinárodní porota. Zároveň bude soutěž sledovat na 40 sbormistrů z celé republiky, kteří se ve stejné dny v Novém Jičíně zúčastní jubilejního 40. semináře Klubu sbormistrů pořádaného rovněž NIPOS-ARTAMA.

Porta Musicae, soutěž dětských pěveckých sborů se koná každé dva roky v Novém Jičíně. Od prvního ročníku se zde  předvedla celá řada sborů, které si za dobu svojí existence vybudovaly významné celostátní i mezinárodní postavení. Jedním z takových sborů je i Kvítek z Dačic, který se spolu s pořádajícím sborem Ondrášek představí na pátečním zahajovacím koncertě v kantátě Bohuslava Martinů – Otvírání studánek.

Sou­těž se je určena sbo­rům, které chtějí zís­kat zku­še­nost s účastí v náročné inter­pretační sou­těži kon­ci­po­vané podle mezi­ná­rod­ních pra­vi­del. Nepočítá se s účastí špičkových sborů, laureátů domácích či zahraničních soutěží se stabilně vysokou interpretační úrovní. Nevystupují ani sbory, které získaly na posledním ročníku v roce 2008 zlaté pásmo.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. V první se utká 5 sborů, jehož členové nesmějí být starší 15 let. Ve druhé se pak předvede 8 sborů, jehož členové nesmějí být starší 19 let. V obou z nich jsou sbory povinny předvést jednu skladbu Bohuslava Martinů dle vlastního výběru. V I. kategorii zazpívá každý sbor Lesní studánku Josefa Bohuslava Foerstera, ve II. kategorii  skladbu Vlaštovička lítá z cyklu O vlaštovkách a dívkách od Petra Ebena.


Všichni posluchači jsou srdečně zváni!
PROGRAM PORTA MUSICAE 2010

12.11.

19:30 – zahajovací koncert, Bedkydské divadlo v Novém Jičíně, vystoupí DPS Ondrášek Nový Jičín a DPS Kvítek Dačice

13. 11.

10:00 – 1. Soutěžní vystoupení, kategorie I., Beskydské divadlo v Novém Jičíně

14:30 – 2. Soutěžní vystoupení, kategorie II., Beskydské divadlo v Novém Jičíně

19:00 – Vyhlášení výsledků, Beskydské divadlo v Novém Jičíně

14.11.

10:00 závěrečný zpěv zúčastněných sborů na náměstí v Novém Jičíně


Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA

Blanická 4, 120 21 Praha 2
www: www.nipos-mk.cz


Kontakt:

Miloslava Fousková
dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA
E-mail: fouskova@nipos-mk.cz


Kontakt na pořadatele v místě konání:

Josef Zajíček
sbormistr DPS Ondrášek
e-mail: ondrasek@zus-nj.cz.
tel.: 721 054 187