PORTA MUSICAE 2010

Propozice ve formátku rtf ke stažení PORTA MUSICAE 2010


PORTA MUSICAE 2010
8. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů
12. – 14. listopadu 2010, Nový Jičín

Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Sdružení přátel DPS ONDRÁŠEK z Nového Jičína.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž je určena sborům, které by rády získaly zkušenost s účastí v náročné interpretační soutěži koncipované podle mezinárodních pravidel. Je orientována např. na sbory umístěné ve zlatém pásmu v minulých ročnících celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů. Nepočítá se s účastí špičkových sborů, laureátů domácích a zahraničních soutěží se stabilně vysokou interpretační úrovní, ani se sbory, které v VII. ročníku soutěže v roce 2008 získaly zlaté pásmo.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přihlásit se může každý dětský sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Pod pojmem dětský sbor se rozumí takový, který vystupuje v obsazení soprán a alt v obou kategoriích.  Předběžnou přihlášku s uvedením přesného názvu a adresy sboru je třeba zaslat do 15. května 2010 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Miloslavy Fouskové, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 977, e-mail: fouskova@nipos-mk.cz.
Protože je počet zúčastněných sborů z organizačních i finančních důvodů limitován, vyhrazují si pořadatelé právo v případě, že počet přihlášených sborů bude vyšší než dvacet, pro další přihlášené sbory připravit pořadník. Potvrzení o přijetí do soutěže obdrží sbory nejpozději do 15. června 2010.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Soutěžní kategorie
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, sbory se mohou přihlásit pouze do jedné kategorie.

I. kategorie „mladší sbory“ – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 12. 11. 1994 (jejich věk je tedy do 15 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 20 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

II. kategorie „starší sbory“ – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 12. 11. 1990 (jejich věk je tedy do 19 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 20 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

Soutěžní program
Soutěžní program nesmí přesáhnout 12 minut čistého hudebního času. V něm je třeba provést povinnou část programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, porota ukončí jeho vystoupení.

Povinná část programu:
I. kategorie „mladší sbory“:
a)    Jedna skladba Bohuslava Martinů dle vlastního výběru
b)    J. B. Foerster – Lesní studánka (vydáno v rámci: Sborový zpěv na střední pedagogické škole, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984)

II. kategorie „starší sbory“:
a)    Jedna skladba Bohuslava Martinů dle vlastního výběru
b)    Petr Eben – Vlaštovička lítá (z cyklu O vlaštovkách a dívkách, ve znění vydaném v rámci: Sborový zpěv na střední pedagogické škole, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984)

IV. HODNOCENÍ
Vystoupení sborů hodnotí nejméně sedmičlenná porota, kterou jmenuje NIPOS-ARTAMA. Hodnocení je pásmové – sbory budou podle udělených bodů zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Porota může udělit zvláštní ceny za nejlépe provedenou povinnou skladbu, za dirigentský výkon apod. Speciální cenou partnerů soutěže je pozvání na festival v Sommacampagna v Itálii. Bodové hodnocení bude sbormistrům na požádání k dispozici. Porota při hodnocení soutěžících přihlíží k technickému provedení programu (intonace, rytmus, hlasová kultura), k interpretačnímu provedení skladeb (využití výrazových prostředků, frázování apod.), k dramaturgii soutěžního vystoupení a k celkovému uměleckému dojmu.
 

Seminář
Součástí programu je celostátní rozborový seminář pro sbormistry dětských pěveckých sborů.

 

Zpracovala Miloslava Fousková
NIPOS-ARTAMA, říjen 2009