NIPOS > Pořadatelé Jiráskova Hronova hledají řešení

Pořadatelé Jiráskova Hronova hledají řešení

V úterý 12. ledna 2016 proběhlo v Hronově jednání o dalším směřování festivalu Jiráskův Hronov. Spolupořadatelé město Hronov a NIPOS (Národního informační a poradenské středisko pro kulturu) se sešli, aby se společně pokusili najít řešení nejpalčivějších problémů.

Město Hronov bylo zastoupeno starostkou Hanou Nedvědovou, místostarostou Josefem Thérem a ředitelkou Kulturního a informačního střediska Hronova a ředitelkou festivalu Marcelou Kollertovou. Za NIPOS se jednání zúčastnily ředitelka NIPOS Lenka Lázňovská, vedoucí Nipos-Artama Pavlína Čermáková a programová ředitelka festivalu Simona Bezoušková.

Hlavním problémem minulého ročníku JH byly potíže s ubytováním. Město Hronov hledalo a našlo několik nových možností. Zajímavá je nabídka ubytování v prostorách zimního stadionu. Půjde o jednoduché ubytování v kabinách, spojené případně i se snídaní. Tato možnost vyřeší ubytování části souborů, které vloni musely dojíždět do Náchoda. Dále město souborům nabídne volné městské byty. Lektorům a redaktorům, kteří potřebují pro svoji práci bydlet přímo ve městě, město přednostně nabídne ubytování v Hotelu na Radnici nebo v soukromí. KIS bude ručit za kvalitu ubytování. Pro pořádání problémového klubu, diskusí či přednášek byl nově nalezen prostor v Kalinově domě. Všechny budovy v majetku města budou plně k dispozici pro potřeby festivalu.

Další jednání se týkalo seminářů a jejich účastníků. Obě strany se dohodly, že počet seminářů bude zachován v plném rozsahu. Ubytování pro seminaristy bude zajištěno ve škole na náměstí a ve škole na Zbečníku. V této sezoně bude poskytnut prostor v prázdné budově bývalého internátu hotelové školy, která má nové majitele, a v budoucnu bude sloužit jiným účelům. Seminaristé a nenároční návštěvníci mohou využít alternativní způsob ubytování (spacáky).

Kvalita doprovodného programu byla dalším tématem jednání. NIPOS bude na základě svých odborných znalostí doporučovat divadelní představení, divadelní besedy či přednášky do doprovodného programu. Celý program bude sestavovat KIS Hronov. Aby byl pro širší veřejnost zajištěn dostatečný počet vstupenek, budou se některá představení hlavního programu přidávat v dopoledních hodinách.

Město Hronov a NIPOS se během setkání posunuli v řešení řady problémů. Další jednání je plánováno na březen, kdy se zúčastněné strany setkají při příležitosti zasedání Festivalového výboru Jiráskova Hronova.