NIPOS > Pořadatelé Jiráskova Hronova diskutovali nad analýzami

Pořadatelé Jiráskova Hronova diskutovali nad analýzami

Pořadatelé Jiráskova Hronova se sešli k dalšímu jednání ohledně budoucí podoby festivalu. Na programu zasedání festivalového výboru byly dva důležité body. Podpis nového organizačního řádu a výsledky dvou studií ekonomického a rozvojového potenciálu festivalu.

Podepsáním organizačního řádu Jiráskova Hronova s účinností od 1. dubna 2016 byly jasně vymezeny kompetence obou hlavních pořadatelů, jimiž jsou město Hronov a NIPOS. Organizační řád by měl přispět k lepší spolupráci. Jak uvedla starostka Hronova Hana Nedvědová: “Vztah vždy stojí na jasně stanovených pravidlech a dnes jsme udělali důležitý krok k vymezení kompetencí a povinností“.

Další jednání se týkalo obou zadaných studií. Ředitelka NIPOS Lenka Lázňovská připomněla, jak myšlenka zadat studie vznikla. Na jednání festivalového výboru bezprostředně po festivalu v srpnu 2015 zaznělo, že Jiráskův Hronov v tomto roce narazil na limity své infrastruktury a že je třeba hledat nová východiska. Na výzvu se přihlásily dva subjekty (Institut managementu a ekonomiky Katedry arts managementu Fakulty podnikohospodářské VŠE a Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy) a vzhledem k tomu, že oba nabídly jiný úhel zkoumání festivalu, byly zadány obě. Umožnil to i finanční příspěvek Ministerstva kultury.

Finanční analýza Institutu managementu a ekonomiky kultury konstatovala, že festival má předpoklady k tomu, aby byl méně závislý na veřejných dotacích. Autoři doporučili zpracovat strategický rozvojový plán, zvýšit poplatky za semináře, u všech služeb prověřit jejich ekonomickou efektivnost (včetně hledání barteru), snížit náklady na produkci a propagaci, zavést objednávkový rezervační systém (sleva za včasné přihlášení a účast na celém festivalu).

Sociologická studie Institutu sociologických studií (existuje zatím ve formě předběžných výsledků) formou řízených rozhovorů oslovila tři skupiny uživatelů včetně pořadatelů (lektory dílen, jednotlivé divadelníky, hronovskou veřejnost). Ve swot analýzách konstatuje problémy v infrastruktuře (ubytování, prostory pro setkávání), dále problémy v uživatelské přívětivosti (neexistence objednávkového systému) a v marketingu (slabá rezonance s městem). Doporučení se týkala lepší spolupráce obou pořadatelů (např. sdílení všech dokumentů), rozšíření managementu festivalu (především v Kulturním a informačním středisku Hronov), absorpční analýza regionu ukázala na možnosti ubytování do 10 km od města. Byla navržena veřejná diskuse obyvatel s divadelníky.

Rozprava členů festivalového výboru se týkala jednak opatření pro letošní rok, jednak budoucích kroků. Starostka města potvrdila získání nového ubytovacího místa (zimní stadion). Bude vytvořen nový hrací prostor (komorní kukátko), jsou objednané internáty v Poříčí a Náchodě včetně kyvadlové dopravy. Stravování seminaristů bude řešit nájemce restaurace Radnice. Město uvažuje o pracovní síle, která by se festivalu věnovala celoročně. Sponzoring je zajištěn, objevily se možnosti sponzorství státních firem nebo firem se státní účastí. Diskutovalo se umístění stanu pro večerní setkávání účastníků. Festivalový výbor rozhodl o zvýšení kurzovného za osmidenní semináře s tím, že bude nabízena varianta bez stravování.

Ředitelka NIPOS navrhla ustavit pracovní skupinu, která se bude zabývat strategií rozvoje festivalu. „Bude složena ze zástupců střechových divadelních spolků a odborných divadelních rad NIPOS. Výsledky musí být hotovy na podzim tak, aby mohly ovlivnit i propozice festivalu na rok 2017,“ upřesnila ředitelka NIPOS Lenka Lázňovská.

Kontakt pro novináře: Marcela Hančilová, NIPOS, email: hancilova@nipos-mk.cz, tel:: 773 699 368