NIPOS > POPELKA Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti uplynulé sezóny

POPELKA Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti uplynulé sezóny

Ve dnech 2. – 6. listopadu 2016 se v Kulturním cen­tru a v Tylově diva­dle v Rakov­níku usku­teční XXXV. roč­ník celostátní pře­hlídky ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla pro děti. Přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS ve spolupráci s dalšími partnery.

I letos se diváci mohou těšit na nejzajímavější insce­nace pro děti z oblasti ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla. Vedle samotných představení budou pro účastníky přehlídky připraveny rozborové semináře a diskusní fóra. V programu se objeví 9 amatérských inscenací. Pohádku Oslí kůže aneb Nebojíš se, princezničko? přiveze do Rakovníka 1. neratovická divadelní společnost. Dále se diváci mohou těšit na Andulku a loupežníky v podání DS Tábor nebo inscenaci Útěk divadelního souboru HOP-HOP, ZUŠ Ostrov.

„Kromě amatérských souborů, které do programu celostátní přehlídky postoupily z přehlídek krajských, se představí i profesionální hosté,“ dodává Simona Bezoušková z pořadatelské organizace NIPOS. Divadlo Drak Hradec Králové zahraje Poslední trik Georgese Méliése. Vystoupí i Divadlo A. Dvořáka Příbram s inscenací Tajemný hrad v Karpatech a Naivní divadlo Liberec s nedávno premiérovanou inscenací Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu.

V prů­běhu pře­hlídky budou pod odbor­ným vede­ním psy­cho­logů a peda­gogů pra­co­vat sku­piny dětí, jejichž reflexe na před­sta­vení zpro­střed­kují lek­toři v rámci roz­bo­ro­vých semi­nářů a diskusních fór. Rozborové semináře povede pětičlenný lektorský sbor ve složení Milan Schejbal (umělecký šéf a režisér Divadla A. Dvořáka v Příbrami, pedagog DAMU), Jaromír Hruška (režisér a dramaturg Městského divadla Český Krumlov), Luděk Horký (dramaturg, manager vývoje České televize), Zuzana Vojtíšková (dramaturgyně Českého rozhlasu) a René Vápeník (režisér). Nejúspěšnější inscenace pak může lektorský sbor zařadit do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla.

Přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci s DS Tyl Rakovník, Kulturním centrem Rakovník a Královským městem Rakovník. Na přehlídce se finančně podílí MK ČR a Královské město Rakovník.