NIPOS > POPELKA Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti uplynulé sezóny

POPELKA Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti uplynulé sezóny

Ve dnech 4. – 8. listopadu 2015 se v Kulturním cen­tru a v Tylově diva­dle v Rakov­níku koná XXXIV. roč­ník celostátní pře­hlídky ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla pro děti. V programu se objeví 19 amatérských inscenací. Vedle samotných představení budou pro účastníky přehlídky připraveny rozborové semináře a diskusní fóra.

I letos se diváci mohou těšit na nejzajímavější insce­nace pro děti z oblasti ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla. DS Vojan Libice nad Cidlinou přiveze do Rakovníka Neohroženého Mikeše Jindřišky Netrestové, domácí DS Tyl Rakovník se představí příběhem s názvem Bazárek. Dále se diváci mohou těšit na Duhové pohádky v podání Dej si Ananas Most nebo na pohádku O čertovi Divadla Prkna Veverská Bítýška.

Kromě amatérských souborů, které do programu celostátní přehlídky postoupily z přehlídek krajských, se představí i profesionální hosté. Malé divadlo České Budějovice zahraje Dalskabáty, hříšnou ves. Jako host vystoupí i Divadlo Toy Machine s inscenací Rytíři a Taneční studio Light Praha s úspěšnou inscenací JOLA, se kterou již navštívilo Spojené státy a Francii.

V prů­běhu pře­hlídky budou pod odbor­ným vede­ním psy­cho­logů a peda­gogů pra­co­vat sku­piny dětí, jejichž reflexe na před­sta­vení zpro­střed­kují lek­toři v rámci roz­bo­ro­vých semi­nářů a diskusních fór. Rozborové semináře povede pětičlenný lektorský sbor ve složení Milan Schejbal (umělecký šéf a režisér Divadla A. Dvořáka v Příbrami, pedagog DAMU), Kateřina Baranowska (scénografka), Jaromír Hruška (režisér a dramaturg Městského divadla Český Krumlov), Jan Šotkovský (dramaturg Městského divadla Brno a BURANTEATRu Brno) a Adam Doležal (režisér).  Nejúspěšnější inscenace pak může lektorský sbor zařadit do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla.

Přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s DS Tyl Rakovník, Kulturním centrem Rakovník a Královským městem Rakovník. Na přehlídce se finančně podílí MK ČR a Královské město Rakovník.

 

Kontakt pro média

Simona Bezoušková, obor činoherní a hudební divadlo ARTAMA, tel.: +420 603 584 489, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 221 507 943, email: hancilova@nipos-mk.cz