Podzimní víkendové setkání Klubu sbormistrů

KLUB SBORMISTRŮ
13. – 15. listopadu 2009, Sušice

Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sušickým dětským sborem, Seminář má akreditaci MŠMT č. 19 533/2008-25-413.

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Barbora Novotná, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz.

Informace najdete zde informace
Harmonogram najdete zde harmonogram Sušice
Mapka Sušice mapa Sušice