Klub sbormistrů 2011

11. – 13. listopadu 2011, Praha

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s pěveckými sbory Radost-Praha a Pueri Gaudentes

Lektor: Zdeňka Součková, sbormistryně chlapeckého sboru Pueri gaudentes, Vladislav Souček, sbormistr dětského sboru Radost-Praha
Seminář má akreditaci MŠMT č. 19 533/2008-25-413.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů zejména dětských pěveckých sborů.

Účastnický poplatek 500 Kč zahrnuje kurzovné, a stravování (sobotní oběd a večeře).

Účastnický poplatek s ubytováním je 1000 Kč.

Přihlášku zašlete nejpozději do 9. října 2011 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Miloslava Fousková, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 977, e-mail: fouskova@nipos-mk.cz. Více informací na www.artama.cz.

Upozornění: v případě pozdního odhlášení (tzn. méně než týden před zahájením semináře) ze semináře vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

Přihláška ve formátu rtf – ZV_KS