Klub sbormistrů 2010

40. podzimní víkendové setkání Klubu sbormistrů 2010
12.-14. listopadu 2010, Nový Jičín

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel DPS Ondrášek v rámci celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae 2010.

Lektor: Zdeňka Součková, sbormistryně chlapeckého sboru Pueri gaudentes, Tomáš Motýl, sbormistr Šumperského dětského sboru, člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro DPS.
Seminář má akreditaci MŠMT č. 19 533/2008-25-413.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů, zejména dětských pěveckých sborů. Seminář je součástí VIII. ročníku celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae 2010.

Účastnický poplatek 850 Kč zahrnuje kurzovné, ubytování (2 noci) a stravování (2x snídaně, sobotní oběd a večeře).
Přihlášku můžete zaslat nejpozději do 27. října 2010 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Miloslava Fousková, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 977, e-mail: fouskova@nipos-mk.cz. Více informací na www.artama.cz.

Upozornění: v případě pozdního odhlášení (tzn. méně než týden před zahájením semináře) vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.


Přihláška v rtf – ZV-KS-Jicin