Podzimní seminář pro sbormistry středoškolských a dospělých pěveckých sborů

25.–27. listopadu 2016, Opava

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA při OPAVA CANTAT 2016, 8. celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů.

Lektor: Čeněk SVOBODA, zpěvák a sbormistr, pedagog PedF UK

Podzimní setkání Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento akreditovaný seminář je zaměřen na práci středoškolských pěveckých sborů. Náplní je především analýza soutěžních vystoupení Celostátní přehlídky pod vedením zkušeného lektora. 

Seminaristé absolvují přednášky a přidružené koncerty či přehlídková vystoupení, dále pracují na technice dirigování a metodice. V letošním roce je exkluzivně připravena také přednáška zahraničního sbormistra-Michaela GROHOTOLSKÉHO.

Účastníci, kteří absolvují celý seminář, obdrží osvědčení. 

Účastnický poplatek 1170 Kč
 zahrnuje:

  • ubytování v centru města – Domov mládeže při Církevní konzervatoři Opava, 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
  • stravování v jídelně Gymnázia Opava (páteční večeře, sobotní plná penze a nedělní snídaně), možnost vegetariánské stravy
  • kurzovné a volný vstup na všechny akce přehlídky (zahajovací a závěrečný koncert, přehlídková a soutěžní vystoupení, workshopy pro zpěváky, závěrečný rozborový seminář sbormistrů a poroty, doprovodný program). Doprava místní MHD s odznakem přehlídky zdarma!
  • notové materiály

Přihlášku zasílejte nejpozději do 22. 10. 2016 e-mailem na adresu: kacafirkova(at)nipos-mk(.)cz nebo poštou na adresu: NIPOS-ARTAMA, Zuzana Kacafírková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2.

 

Přihláška ke stažení ve formátu doc