Podzimní klub sbormistrů – PORTA MUSICAE 2016

KLUB SBORMISTRŮ
Podzimní víkendové setkání v rámci celostátní soutěže PORTA MUSICAE 2016
11.–13. listopadu 2016, Nový Jičín

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA v rámci 11. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta musicae 2016 ve spolupráci se Sdružením přátel DPS ONDRÁŠEK z Nového Jičína.

Lektor: ŠTEFAN SEDLICKÝ (SR), sbormistr, dirigent, klavírista
Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci dětských pěveckých sborů. Bližší informace o semináři budou uvedeny na www.artama.cz.

Seminář má akreditaci MŠMT č. 18312/2014-1-554.

Učastnický poplatek 1200 Kč zahrnuje kurzovné, ubytování a stravování (páteční večeře, sobotní snídaně, oběd a večeře, nedělní snídaně).

Přihlášku zašlete nejpozději do 14. října 2016 na e-mail: kralova@nipos-mk.cz nebo na adresu: NIPOS-ARTAMA, Michaela Králová, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, tel.: 778 702 491.

Upozornění: v případě pozdního odhlášení ze semináře (tzn. méně než týden před zahájením semináře) vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

PŘIHLÁŠKA Klub sbormistrů Nový Jičín