Pocta Pavlu Jurkovičovi

V sobotu 25. dubna 2015 v kostele Církve československé husitské v Lounech proběhla vzpomínková akce k poctě skladatele, muzikanta, zpěváka, hudebního skladatele, pedagoga , instrumentalisty Pavla Jurkoviče, mimo jiné popularizátora lidových písní a autora televizního pořadu Zpívánky. Organizátorkou koncertu byla Jana Sečanská, učitelka ZUŠ Louny,  se svým flétnovým souborem Collegium Flautini.  Sponzorem  koncertu byl Jiří Stárek, Město Louny.

Pavel Jurkovič se narodil 18. srpna 1933 ve Starém Poddvorově na Hodonínsku. Zemřel náhle 4. 2. 2015 ve věku 81 let.

Mezi pozvanými hosty  byla manželka a jeho  dcera Barbora,  Soňa Hanzalová – NIPOS-ARTAMA Praha, MgA. Magdalena Tůmová  –  ANKST a ThDr. Helena Smolová, farářka CČSH.  Slovem velmi zasvěceně a srdečně provázela Milena Syrovátková, pracovnice Vrchlického divadla Louny  a Vladimír A. Hons, zastupitel města Louny a člen kulturní komise.

 

 

Na programu zazněly skladby Pavla Jurkoviče, které psal  přímo pro Collegium Flautini, jako „strejda“ pro Milánka, syna paní Sečanské i skladby,které Pavel Jurkovič upravil pro konkrétní nástroje a soubory. Na koncertu dále účinkovali Milan Sečanský, Luděk Lůžek, Nikola Jelínková a malý Toníček.