Pocta F. Lisztovi

22. října 2011, Chrám sv. Víta
v den 200. výročí skladatelova narození:
17.00 Zádušní mše za F. Liszta
19.30 F. Liszt-Zdeněk Pololáník: Christus
Oratorium na texty Písma svatého a katolické liturgie pro smíšený sbor, sólisty a varhany
Kühnův smíšený sbor
Miroslava Časarová – soprán
Alžběta Vomáčková – mezzosoprán
Štěpán Eliáš – tenor
Jiří Poláček – bas Martin Švehla – recitace
Josef Kšica – varhany
dirigent Marek Vorlíček
Koncert se koná pod záštitou Václava Klause – prezidenta České republiky, Pála Schmitta – prezidenta Maďarska, Dominika Duky – arcibiskupa pražského, Joel Rumla – předsedy Ekumenické rady církví, Karla Schwarzenberga – ministra zahraničních věcí České republiky, Jiřího Bessera – ministra kultury České republiky a Bohuslava Svobody – primátora hlavního města Prahy.

plakat


Vstupenky k dostání:
Reprezentační prodejna Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2
Tel.: 221 551 350
E-mail.: prodejna@rozhlas.cz, Otevírací doba: pondělí – pátek: 9.00-18.00
Koncertní prodejna Hradu-Hrad-2.nádvoří, tel.224372415 nebo 224372419.
Maďarský institut, Rytířská25-27 Praha 1
Zlevněné vstupenky (za 100 Kč)pro členy církví:
Farní úřad kontela Panny Marie Sněžné
Kancelář synodního seniora ČCE Jungmannova 9, 2. patro Praha 2
Na vybraných farních úřadech
Radoslav Kvapil, Hradecká 5, 13000 Praha 3, tel. 604484864, e-mail: ids1@seznam.cz