koncert Pocta Bohuslavu Martinů

29. ročník Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles končí 5. etapou, která se bude konat v úterý 12. 11. 2019 od 19.30 hod. ve dvoraně Národního muzea – Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha 1. Koncert je pojat jako Pocta Bohuslavu Martinů k jeho 60. výročí úmrtí.  Program závěrečného koncertu festivalu je složen výhradně z jeho děl. Na koncertu se představí pěvecký sbor Piccolo coro a Komorní orchestr Piccola orchestra, vedený sbormistrem a dirigentem  Markem Valáškem v jedné osobě a Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc. Diriguje Tomáš Klásek.

29. ročník Národního festivalu komorních a symfonických těles je rozložen do pěti etap, které se konají mezi dubnem a listopadem v různých městech a regionech ČR (divadlo Jičín, Piaristický klášter a Kulturní dům Příbor, zámek Bučovice, zámek Slavkov, kostel sv. Marka ve Stěžerech u Hradce Králové, Národní muzeum – České muzeum hudby Praha, Karmelitská. Zúčastní se ho celkem 20 souborů: 3 symfonické orchestry, 9 komorních orchestrů, 2 kvarteta, 3 flétnové soubory, 2 malé soubory (kvarteta) a 2 pěvecké sbory, což představuje 444 účinkujících. V rámci festivalu se uskuteční 7 koncertů v 6 městech České republiky.

I v roce 2019 je program zaměřený zčásti na díla českých klasiků, festival ovšem neopomíjí ani soudobé české skladatele a vyzývá je ke spolupráci. Po každém festivalovém koncertu probíhá rozborový seminář s účinkujícími, jejichž výkony hodnotí lektor, člen odborné rady KSH. Tato praxe se velmi osvědčila, díky tomu se festival, jeho program i celý obor komorní a symfonické hudby neustále vyvíjí a zdokonaluje.

Závěrečný koncert pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a Nadace Bohuslava Martinů NIPOS-ARTAMA a  Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles (ANKST).  Nad celým festivalem převzal záštitu ministr kultury. Partnerem je České muzeum hudby.

POZVÁNKA