NIPOS > Počet přihlášených do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby překročil stovku

Počet přihlášených do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby překročil stovku

Letošní druhý ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby se bude konat 17. – 25. května 2014 ve všech regionech České republiky.  Během květnového týdne se v celé České republice odehrají stovky kulturních aktivit od celostátních přehlídek a festivalů až po drobné akce místního významu.

Svoji akci do mapy Týdne na stránkách projektu zanesla více než stovka pořadatelů, převážně občanských iniciativ a základních uměleckých škol. Mezi přihlášenými akcemi jsou zastoupeny přehlídky a festivaly, výstavy, koncerty, semináře, divadelní představení či výtvarné dílny, ale také otevřená hodina barokního tance, landartové aktivity s dětmi, taneční workshop pro zdravé i handicapované, regionální kolo vypravěčské soutěže, cyklus pořadů o hudbě k Roku české hudby nebo kontaktní seminář mladých českých a německých kapel. Pořadatelé mohou své akce přihlašovat na stránkách www.amaterskatvorba.cz až do půlnoci 16. května 2014.

Druhý ročník celonárodní kampaně, propojující a podporující aktivity neprofesionálního umění a uměleckého vzdělávání, probíhá pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České komise pro UNESCO. Koordinátorem Týdne je NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu). K Týdnu připojilo své poselství několik významných osobností veřejného života – ministr kultury Daniel Herman, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, ředitelka NIPOS Lenka Lázňovská, rektor Akademie múzických umění Jan Hančil, rektor Janáčkovy akademie múzických umění Ivo Medek a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda České komise pro UNESCO Petr Gazdík.

Své poselství připojil také ministr kultury Daniel Herman:  „Amatérská umělecká tvorba jako součást živého kulturního dědictví Evropy udržuje rozmanitost a svébytnost jejích regionů. Akce jako je Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby nás uvědomují o bohatství tohoto živého odkazu v kontextu České republiky i celého kontinentu a posilují pocit sounáležitosti v evropském měřítku.“

Ředitelka NIPOS Lenka Lázňovská, která stojí za vznikem projektu Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, vyjádřila své poselství: „ Zmocnit se světa prostřednictvím umění se člověk musí naučit. Příležitost mu k tomu dává v České republice umělecké vzdělávání v unikátní síti uměleckých škol a také neprofesionální umění, jehož četnost a geografická šíře je rovněž předmětem obdivu kulturně vyspělého světa. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby zařazuje naši zemi do světové společnosti. Ukažme, že máme světu co nabídnout. Věřím, že poselství, které Týden přináší, Česká republika přijme.“

Tváří Týdne se stala moderátorka Jolana Voldánová. V poselství popsala své osobní zkušenosti s amatérskou tvorbou a vyjádřila projektu svoji podporu: „ Amatéři mají jednu obrovskou výhodu: nadšení pro věc a lehkost projevu. Právě proto, že je nesvazuje fakt, že „musí“ za každou cenu. I amatérské umění patří k národnímu kulturnímu bohatství, tak mu pojďme naproti.“

Partnerem Týdne je Národní ústav pro vzdělávání, Akademie múzických umění a Folklorní sdružení České republiky. Mediálními partnery jsou ČRo Vltava, Učitelské noviny, divadlo.cz, kulturissimo.cz, Folklor, Amatérská scéna, Pam pam, Tvořivá dramatika, Naše muzika a Místní kultura. Projekt je součástí Roku české hudby.

www.amaterskatvorba.cz