NIPOS > Pestrá nabídka festivalu Dětská scéna ve Svitavách

Pestrá nabídka festivalu Dětská scéna ve Svitavách

44. ročník celostátní přehlídky dětského divadla a celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů bude probíhat ve dnech 12. až 18. června ve Svitavách. Účastníci se mohou těšit na nejzajímavější vystoupení dětských souborů i recitátorů vybraných z celé republiky, ale také na odborné diskuse, praktické vzdělávací semináře a večerní inspirativní program.

Na přehlídce vystoupí přes 70 sólových recitátorů a 18 dětských divadelních souborů vybraných z šestadvaceti krajských postupových kol z celé ČR. Děti se spolu budou setkávat v diskusních klubech, praktických dílnách a při večerních doplňkových programech.

Divadelní část přehlídky bude druhově a žánrově pestrá, kromě tradičních epických a činoherních postupů se diváci setkají také s loutkovým divadlem (Jak se Janek vydal za štěstím, Duch Martina MacDonalda), s tanečním, ale i dokumentárním divadlem (Pan Brum a jeho dům, JOLA), s divadlem výrazně výtvarně stylizovaným (K sežrání), s jevištní montáží (Noční můry) nebo pouličním divadlem (Turek jede pro nevěstu!).

Přehlídky se zúčastní také přes šedesát vedoucích dětských souborů, učitelů, studentů vysokých škol, středních pedagogických škol a dalších zájemců, pro něž je připraven vzdělávací program v podobě šestidenních praktických seminářů věnovaných divadlu a dramatické výchově a odborně vedených diskusí o přehlídkových vystoupeních. V rámci recitační části Dětské scény mohou zájemci absolvovat seminář pedagoga DAMU Jaroslava Provazníka nazvaný Archeologické sondy do dramaturgie dětského přednesu. Eva Polzerová, která povede praktickou inscenační dílnu Jak hledat cestu k tvaru, převezme v závěru přehlídky Cenu Ministerstva kultury za významný podíl na formování moderní dramatické výchovy a za dlouholetou činnost v oboru dětského divadla a pohybové výchovy. Seminář herecké průpravy Od hry k autentičnosti povede herečka a pedagožka Hana Smrčková, dílnu pro studenty středních pedagogických škol nazvanou Jak „necvičit“ divadlo s nejmenšími připravila Kateřina Oplatková Rezková.

V doprovodném programu vystoupí hudební skupina DVA, divadelní soubor Čmukaři z Turnova, Dramatická školička Svitavy nebo Tomáš Hájek z DS J. J. Kolára z Poniklé.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana přehlídku pořádají NIPOS-ARTAMA, Středisko kulturních služeb města Svitavy a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Svitavy a Pardubického kraje.

Kontakty pro média:

Jakub Hulák, dětské divadlo, přednes a dramatická výchova, ARTAMA, tel: 221 507 969, 778 702 490, email: hulak@nipos-mk.cz

Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 773 699 368, email: hancilova@nipos-mk.cz