PARTICIPAČNÍ PROGRAM UNESCO NA LÉTA 2010-2011

PARTICIPAČNÍ PROGRAM UNESCO NA LÉTA 2010-2011

 • Prostřednictvím Participačního programu poskytuje UNESCO finanční příspěvek na realizaci vybraných projektů zaměřených na prioritní cíle organizace.
 • Program je určen především pro pomoc rozvojovým a tranzitním zemím. Proto jsou předkládány zejména projekty směřované na pomoc těmto zemím, jako je např. pořádání kurzů, vědecké projekty realizované v zahraničí, příspěvky na zajištění účasti expertů rozvojových zemí na akcích v ČR apod.
 • UNESCO přispívá na úhradu celkových nákladů konkrétních projektů, které musí být jejich realizátory spolufinancovány.
 • Uzávěrka pro podávání přihlášek je 28. 2. 2010.
 • Každá členská země může předložit až 10 žádostí, které vybírá příslušná národní komise pro UNESCO.
 • Nyní přihlášené projekty se musí uskutečnit do 31. 12. 2011, vyúčtování odevzdáno do 30. 4. 2012.

 

Projekty by měly být zaměřeny na tyto prioritní oblasti:

 • Afrika
 • Rozvojové země
 • Země po katastrofě či po válečném konfliktu
 • Malé rozvojové ostrovní státy
 • Mládež
 • Genderová rovnost

 

Přílohy:
Podmínky participačního programu
Výzva a přihláška na léta 2010-2011
Přihláška na léta 2010-2011