Památkové objekty

PAMÁTKOVÉ OBJEKTY

Předmětem statistického zjišťování jsou památkové objekty zpřístupněné návštěvníkům za vstupné. Patří sem hrady, zámky, kláštery, kostely, zříceniny, mlýny, věže apod. Památkové objekty, které jsou ve správě muzea nebo galerie, jsou šetřeny statistickým výkazem o muzeu a galerii.

Statistický výkaz Kult (MK) 17-01

Pro rok 2017

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím (PDF)
Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím (DOC)

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o památkových objektech

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
tel: 221 507 933
email: lindnerova@nipos-mk.cz