Oznámení o ukončení výběrového řízení a výběru nejvhodnější nabídky

NIPOS oznamuje ukončení výběrového řízení a výběru nejvhodnější nabídky pro zakázku Výroba publikace Malované opony divadel českých zemí (publikace, etue).  Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v souladu s ustanovením § 18, odst. 3) v rámci implementace projektu  Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla CZ 0089 (podprojekt č. 3 Databáze českého amatérského divadla/České amatérské divadlo) podpořeného z Finančních mechanismů EHP/Norska  (trvání projektu: 07/2008-12/2010).

Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na webových stránkách NIPOS dne 1.6.2010.

Oznámení o ukončení výběrového řízení a výběru nejvhodnější nabídky – výsledek a vyhodnocení (formát PDF)