Otevřenost k novým podnětům v oblasti vzdělání partnerských zemí České republiky a Německa

Konference Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a Německu

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) otevřelo dne 27. února 2013 v České republice ve vzájemně obohacujícím prostředí dveře Spolkové republice Německo s účelem porovnat rozdíly v uměleckém vzdělání. Za společnými hranicemi v Německu je typické užití termínu Kulturelle Bildung, v překladu Kulturní vzdělávání.

Tím správným prostorem k vzájemnému porozumění, obohacení, ke zlepšení komunikace a budování mezioborových vztahů v oblasti výchovy dvou rozdílných kultur byly prostory Goethe-Institutu Prag. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu pořádalo v roce 2011 Diskusní fórum, které bylo prvním z řady setkání na téma umělecké vzdělávání a vzdělávací (kulturní) instituce. Konference byla určitým pokračováním diskuse o podpoře rozvoje kulturních a tvůrčích aktivit v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže. Goethe-Institut jako partner a spolupořadatel přinesl do obsahu mnoho cenných nápadů a podnětů. Výsledná nabídka programu byla sestavena tak, že umožnila účastníkům si udělat obraz o tom, jak se „vyučuje umění“ v druhé zemi. Cílem bylo nabídnout všem nové impulzy a otevřít odlišné perspektivy, a tak zkvalitnit a zaktivnit realizování inovativních a kreativních vzdělávacích projektů.

Konference dala prostor vzdělávacím institucím představit edukační programy probíhající v České republice a v Německu v oblasti kultury a umění. Odborné pracovní setkání nabídlo účastníkům příležitost získat nové informace o uměleckém vzdělávání ve čtyřech oblastech (hudba, tanec, divadlo, kultura a komunita). Jednotlivé referáty se zabývaly novými metodickými přístupy, problematikou finanční podpory estetického vzdělávání a upozorňovaly posluchače na rozmanité přístupy a nápady, které je možné do výuky zahrnout. Konferenci moderovala Kateřina Klementová a Kilian Kirchgeβner. Po úvodním slově promluvil o stavu uměleckého vzdělávání v Německu a v České republice pan Max Fuchs, ředitel Akademie Remscheid a Radek Marušák, vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU. V dalších sekcích byla představena Pražská a Berlínská filharmonie, Divadlo Ponec Praha s projektem Tanec dětem, Divadlo v Brémách s taneční sekcí Unusual Symptoms, Sdružení D Olomouc s Dramacentrem a vzdělávacími prožitkovými programy, Divadlo s amatérskými herci s názvem Staatsschauspiel Dresden, projekt Hemžící se zastávka a Projekt K3 od Centra pro kulturní a sociální projekty JOHAN o. s. Plzeň. Poslední příspěvek představil rozsáhlý program, podporovaný vlivnou německou kulturní nadací Kulturstiftung des Bundes, který nám objasnil, jak se zapojují tzv. Kulturní agenti pro kreativní školy. Odpoledne proběhly moderované oborové pracovní skupiny s velmi aktivním přístupem účastníků.

Konference se konala pod záštitou MŠMT ČR, MK ČR a České komise pro UNESCO a finančně ji podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Prostřednictvím příspěvků o jednotlivých projektech proběhla vzájemná výměna zkušeností z české a německé strany a navázání kontaktů pro zástupce ze vzdělávacího i kulturního sektoru. Věříme, že další příležitosti pro vzájemnou spolupráci obou sektorů přinesou další projekty NIPOS, zejména Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, jehož první ročník proběhne letos od 17. – 26. května.

Za Útvar Koncepcí a metodiky Jana Mašková

Konference Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a Německu © Foto: Michal Ures, Goethe-Institut

Copyright GI © Foto: Michal Ureš