Otevřeno Kolín 2016 – propozice

Propozice ke stažení ve formátu doc Otevřeno_2016

 

OTEVŘENO 2016
21. celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla

mezikrajová postupová kola:
12. března 2016, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové

13. března 2016, Ostrava Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 702 00 Ostrava
19. března 2016, Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
20. března 2016, Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno
10. dubna 2016 Eurocentrum, Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
22.–24. dubna 2016, celostátní kolo Městské divadlo v Kolíně

 

I. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY
Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.

Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, kraje Jihomoravského, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského, Plzeňského a Moravskoslezského. Statutárních měst Hradce Králové, Jablonec nad Nisou, Ostravy, Plzně a Městského úřadu v Kolín. Generální partner přehlídky je TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
 

II. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a pohybového divadla.
 

III. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka je organizována dvoukolově. Poroty mezikrajových kol (v Hradci Králové, Ostravě, Brně, Plzni, a Jablonci n.N. ) doporučí účastníky/vystoupení do celostátního kola v Kolíně. Další konkrétní vystoupení na celostátní přehlídku v Kolíně mohou doporučit programové rady celostátních přehlídek scénického tance a odborná rada tohoto oboru. Hlavní důraz při doporučení bude kladen na divadelnost doporučené choreografie. Konečný výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO.

Přehlídka je určena především pro obory pantomima a pohybové divadlo. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 1. března 2016 přihlášku poštou (e-mailem na adresu: ecpn@ecpn.cz). Na pozdější přihlášky bude brán zřetel jedině ve výjimečných a zdůvodněných případech, přijetí do mezikrajového kola v takovém případě není zaručeno. Každá přihláška musí obsahovat úplná data, jmenný seznam všech účinkujících včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 8 řádek o souboru a 8 řádek o vystoupení + 1 ks foto v publikovatelné kvalitě (jako podklad k brožuře). 
V přihlášce je nutné uvést kontaktní e-mailovou adresu a telefon. Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během dané mezikrajové přehlídky, nejpozději však bezprostředně po skončení všech mezikrajových přehlídek.
 

 IV. ORGANIZACE PŘEHLÍDKY

Mezikrajové kolo Hradec Králové:
Místo konání: DIVADLO DRAK, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové

Datum konání: sobota 12. března 2016
Kontakt: +420 495 514 721, info@draktheatre.cz         

Mezikrajové kolo Ostrava:
Místo konání: Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200, Ostrava
Datum konání: neděle 13. března 2016
Kontakt: Pavel Vitt, +420 734 850 976, pavel@cooltourova.cz

Mezikrajové kolo Plzeň:
Místo konání:Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň

Datum konání: sobota 19. března 2016
Kontakt: Olga Ženíšková, +420 775 666 554, info@divadlodialog.cz 

Mezikrajové kolo Brno:
Místo konání: Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno

Datum konání: neděle 20. března 2016
Kontakt: Josef Fiala, +420 608 653 579, barka@ligavozic.czwww.divadlobarka.cz

Mezikrajové kolo Jablonec nad Nisou:
Místo konání: Eurocentrum, Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

Datum konání: neděle 10. dubna 2016
Kontakt: Ludmila Rellichová, +420 602 963 574, info@eurocentrumjablonec.cz

Celostátní přehlídka Otevřeno v Kolíně 2016:
Místo konání: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín
Datum konání: 22.–24. dubna 2016
Kontakt: Luboš Růžička, +420 321 720 520, ruzicka@divadlokolin.cz

Předpokládaný harmonogram Celostátní přehlídky OTEVŘENO v Kolíně:
pátek 22. dubna 2016
•      workshop – SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně
•      příjezd účastníků národní přehlídky, registrace – Městské divadlo v Kolíně
•      zkoušky, první část přehlídky – Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna
•      rozborový seminář – SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně
•      večerní inspirativní představení

sobota 23. dubna 2016
•      workshop – SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně

•      zkoušky – Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna
•      druhá část přehlídky – Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna
•      večerní galapředstavení pro veřejnost – Městské divadlo v Kolíně

neděle 24. dubna 2016
•      rozborový seminář – SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně

•      dětské představení – veřejnost a účastníky přehlídky – Městské divadlo v Kolíně
 

V. Úhrady nákladů ÚČASTNÍKŮ MEZIKRAJOVÝCH Kol
Cestovní náklady a stravné si hradí účastníci sami.
 

VI. Úhrady nákladů ÚČASTNÍKŮ Celostátního KolA V Kolíně
Pořadatel hradí ubytování na dobu přehlídky a může upravit (hrazení ubytování) podle aktuálního rozpočtu.   Každý účastník zaplatí účastnický poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na délku pobytu. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník má volný vstup na akce přehlídky včetně inspirativních představení a Galaprogramu.
 

VII. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Přehlídky se může zúčastnit jednotlivec, skupina nebo jiná formace. Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout limit 30 minut. Ve zdůvodněných případech je možné požádat písemně o výjimku. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé NEZAJIŠTUJÍ.

Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě.
Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně a současně domluvit s technikou divadla.
 

VIII. LEKTORSKÝ SBOR
Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.
 

IX. INFORMACE
Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu: ECPN Brno, Vodova 35, 612 00 Brno, mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389, e-mail: ecpn@ecpn.czwww.ecpn.cz. Informace: NIPOS-ARTAMA, Karel Tomas, P.O. Box 12 /Fügnerovo nám. 1866/5, 120 21 Praha, tel: 221 507 932, e-mail: tomas@nipos-mk.cz.

Na přehlídce v Kolíně budou organizovány rozborové semináře po jednotlivých částech přehlídky. Pro XXI. ročník jsou plánovány tři pohybové dílny. Pracovní dílny, diskuse a hodnocení jsou zpravidla tlumočeny do znakového jazyka.