Otevřeno 2017 – propozice

Propozice ke stažení ve formátu doc Otevreno_Kolin_2017

22. celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla
28. – 30. dubna 2017, celostátní kolo Městské divadlo v Kolíně


Mezikrajová postupová kola:
11. března 2017, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
12. března 2017, Ostrava Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200 Ostrava
18. března 2017, Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
19. března 2017, Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno25. března 2017, Městské divadlo Jablonec n. N., Liberecká 5, 466 01 Jablonec n. Nisou
 

I. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY
Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.
Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, kraje Jihomoravského, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského, Plzeňského a Moravskoslezského. Statutárních měst Hradce Králové, Jablonec nad Nisou, Ostravy, Plzně a Městského úřadu v Kolín. Generální partner přehlídky je TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
 

II. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.
 

III. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka je organizována dvoukolově. Poroty mezikrajových kol (v Hradci Králové, Ostravě, Brně, Plzni, a Jablonci n. N. ) doporučí účastníky/vystoupení do celostátního kola v Kolíně. Konečný výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Přehlídka je určena především pro obory pantomima a pohybové divadlo. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 1. 3. 2017 přihlášku poštou nebo e-mailem na adresu: ecpn@ecpn.cz). Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data, jmenný seznam všech účinkujících včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 8 řádek o souboru a 8 řádek o vystoupení + 1 ks foto v publikovatelné kvalitě (jako podklad k brožuře). Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději však do týdne po skončení mezikrajové přehlídky. V přihlášce je nutné uvést e-mailovou adresu a telefon.


IV. ORGANIZACE PŘEHLÍDKY
Mezikrajové kolo Hradec Králové:
Místo konání: DIVADLO DRAK, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
Datum konání: sobota 11. března 2017
(+420 495 514 721, info@draktheatre.cz)         

Mezikrajové kolo Ostrava:
Místo konání: Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200, Ostrava
Datum konání: neděle 12. března 2017
(Pavel Vitt,, +420 734 850 976, pavel@cooltourova.cz)

Mezikrajové kolo Plzeň:
Místo konání:Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
Datum konání: sobota 18. března 2017
(Bc. Olga Ženíšková, 775 666 554, info@divadlodialog.cz)  

Mezikrajové kolo Brno:
Místo konání: Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno
Datum konání: neděle 19. března 2017
(Josef Fiala, 608 653 579, barka@ligavozic.cz  www.divadlobarka.cz

Mezikrajové kolo Jablonec nad Nisou:
Místo konání: Městské divadlo v Jablonci n.Nisou, Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou
Datum konání: neděle 25.března 2017
(Ivo Cilich, 483 310 064, divadlo@divadlojablonec.cz 

Celostátní přehlídka Otevřeno v Kolíně 2017:
Místo konání: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín
Datum konání: 28. – 30. dubna 2017
(Luboš Růžička,+420 321 720 520, ruzicka@divadlokolin.cz)

Předpokládaný harmonogram Celostátní přehlídky XXII.OTEVŘENO v Kolíně:
pátek 28. 4. 2017
•      příjezd účastníků národní přehlídky, registrace – Městské divadlo v Kolíně
•      workshop – SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně
•      zkoušky, první část přehlídky – Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna
•      rozborový seminář – SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně
•      večerní inspirativní představení

sobota 29. 4. 2017
•      workshop – SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně
•      zkoušky – Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna
•      druhá část přehlídky – Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna
•      večerní galapředstavení pro veřejnost – Městské divadlo v Kolíně

neděle 30. 4. 2017
•      rozborový seminář – SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně
•      dětské představení – veřejnost a účastníky přehlídky – Městské divadlo v Kolíně
 

V. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ MEZIKRAJOVÝCH KOL
Cestovní náklady a stravné si hradí účastníci sami.
 

VI. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ CELOSTÁTNÍHO KOLA V KOLÍNĚ
Pořadatel hradí ubytování na dobu přehlídky a může upravit (hrazení ubytování) podle aktuálního rozpočtu.   Každý účastník zaplatí účastnický poplatek ve výši 100,-Kč bez ohledu na délku pobytu. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník má volný vstup na akce přehlídky včetně inspirativních představení a Galaprogramu.


VII. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Přehlídky se může zúčastnit jednotlivec, skupina nebo jiná formace. Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout limit 30 minut. Ve zdůvodněných případech je možné požádat písemně o výjimku. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé NEZAJIŠŤUJÍ.
Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě.
Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně a současně domluvit s technikou divadla.
 

VIII. LEKTORSKÝ SBOR
Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.
 

IX. INFORMACE
Uzávěrka přihlášek je 1. 3. 2017
Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

ECPN Brno
Vodova 35
612 00 Brno
mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389
e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz

INFORMACE

NIPOS-ARTAMA
P.O. Box 12 /Fügnerovo nám. 1866/5
120 21 Praha
tel: 221 507 932
e-mail: tomas@nipos-mk.cz

 

Na přehlídce v Kolíně budou organizovány rozborové semináře po jednotlivých částech přehlídky. Na XXI. ročník jsou plánovány tři pohybové dílny. Pracovní dílny, diskuse a hodnocení jsou tlumočeny do znakového jazyka