Otevřená reakce na zvací dopis pořadatelů Gymnasia cantant 2011

Po přečtení zvacího dopisu pořadatelů Gymnasia cantant 2011, jehož část je navíc zveřejněna na webových stránkách hodnocené přehlídky (znění dopisu naleznete níže, celý je zveřejněn na http://www.gymnasiacantant.cz/rocnik.php?id=5), nemohu než také veřejně reagovat.

Jako odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA pro středoškolský sborový zpěv se již čtvrtým rokem zaměřuji na problematiku středoškolských pěveckých sborů v České republice, včetně vzdělávacích seminářů. Úvodem musím poznamenat, že je mi obecně moc líto, že se pořadatelé sborových akcí určené ať už pro středoškoláky či gymnaziální sbory nedokáží dohodnout. Snaha NIPOS-ARTAMA a Unie českých pěveckých sborů podpořit v roce 2008 stávající festivaly a přehlídky, které se soustředí na mládežnické sbory, a to jak finančně (dotace Ministerstva kultury), tak obsahově, bohužel u hodnocené přehlídky Gymnasia cantant v roce 2010 zkrachovala. Jak píší pořadatelé: „neboť se nám nepodařilo najít společný pohled na existenci naší přehlídky“. V zásadě se brněnští pořadatelé nebránili spolupráci s naší institucí, avšak za podmínky zachování plné autonomie. To však z principiálních důvodů nebylo možné. Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, jejíž součástí byla v letech 2009 a 2010 hodnocená přehlídka Gymnasia cantant, byla zařazena do tzv. prestižních národních akcí, které podporuje Ministerstvo kultury dotací s tím, že odbornou gesci v plném rozsahu ponese jejich příspěvková organizace NIPOS. Ta zahrnuje zejména koncipování propozic, výběr povinné skladby, výběr lektorského sboru apod. To však pořadatelé GC nechtěli. Zdůrazňuji přitom, že nejde o diktát, nýbrž o diskusi, v níž se uplatní i členové odborné rady naší instituce, v níž zasedají především ti, jimž je naše činnost v oboru středoškolský sborový zpěv určena. A je třeba zdůraznit, že se NIPOS-ARTAMA při budování nového oboru snaží o širokou podporu všech středoškolských sborů v ČR (všechna obsazení – dívčí, mužská, smíšená; začátečníci i špičkové sbory; sbory nejen při školách, ale i při DDM, apod.). Pořadatelé Gymnasia cantant svou koncepcí zaměřují pouze na smíšené gymnaziální sbory a kladou na ně vysokou interpretační náročnost dramaturgie včetně povinné skladby. NIPOS-ARTAMA je odpovědná Ministerstvu kultury za využití dotace.

V radě NIPOS- ARTAMA pro středoškolský sborový zpěv, která funguje již třetí rok, zasedá sedmnáct odborníků, pořadatelů a sbormistrů, kteří se dlouhodobě věnují práci středoškolských sborů. Členem je samozřejmě i Mgr. Jan Ocetek, prezident občanského sdružení Gymnasia cantant. Tento orgán je pouze poradní a nikoliv výkonný, to znamená, že výrok „rada NIPOS-ARTAMA pro středoškolský zpěv rozhodla o ukončení spolupráce s občanským sdružením pořádajícím GYMNASIA CANTANT k 31. 12. 2010“ je nepravdivý. Odborná rada pouze hlasováním doporučila organizaci, aby spolupráci s pořadateli Gymnasia cantant ukončila, a to kvůli zmiňované náročnosti a důrazu pouze na smíšené gymnaziální sbory. NIPOS-ARTAMA dva roky intenzívně s pořadateli Gymnasia cantant o těchto skutečnostech jednala – bohužel neúspěšně.

Stejně nepravdivá je následující věta ve zvacím dopise Gymnasia cantant 2011: „Skutečnost, že si chceme zachovat jistou suverenitu, je pro ni (NIPOS-ARTAMA) důvod, aby sice okopírovala náš model, ale začala sama pořádat svoji Celostátní přehlídku středoškolských pěveckých sborů.“ Propojené systémy postupových a celostátních přehlídek fungují v ČR od 30. let 20. století (amatérské divadlo a neprofesionální film). Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů ve stejném modelu existovala už za minulého režimu. NIPOS-ARTAMA (dříve IPOS-ARTAMA, někdejší UKVČ) modely opravdu nekopíruje. „Vzhledem k tomu, že jako příspěvková organizace ministerstva kultury odpovídá za grantové využití prostředků určených pro středoškolský zpěv, nemůžeme již bohužel počítat s těmito finančními prostředky, i když je GYMNASIA CANTANT bezpochyby akce určená pro středoškolské studenty.“ Tato akce, jako každá jiná, může samozřejmě žádat o dotaci Ministerstvo kultury, jen je třeba včas zpracovat a předložit do dvoukolového řízení projekt. NIPOS o udělení dotace nerozhoduje. Jelikož o ni pořadatelé nepožádali (měli tak učinit v září 2010 a v této době již věděli, že s námi spolupracovat nebudou) – mají pravdu, nemohou s ní počítat.

„V dopise o ukončení spolupráce NIPOS-ARTAMA tvrdí, že „nenaruší přípravu a realizaci tradiční vrcholové přehlídky“, již první kroky v přípravě roku 2011 však mluví o opaku. Termíny postupových kol jsou navrženy tak, aby nebylo umožněno sborům zúčastnit se obou přehlídek. Přišli jsme tak o možnost vybírat sbory pro celostátní kolo GC v rámci regionálních kol CPSPS.“ Termíny postupových přehlídek byly navrženy tak, aby bylo známo, zda pořadatelé uspěli při podávání grantů. Je jasné, že se postupové přehlídky bez povědomí o přidělených financích organizují velmi obtížně. Navíc NIPOS-ARTAMA z ekonomických důvodů spojila několik přehlídek pro dětské a středoškolské sbory, zvláště v krajích, kde jich nebývá velké množství. Toto rozhodnutí se v letošním roce osvědčilo nejen díky finanční úspoře, ale taktéž mírou vložené práce organizátorů. Dále se díky tomuto kroku podařilo zajistit postupové přehlídky pro středoškolské pěvecké sbory v krajích, kde nikdy předtím organizovány nebyly např. Karlovarský kraj či Vysočina. Praxe letošního ročníku ukázala, že středoškolské pěvecké sbory, které chtějí absolvovat obě přehlídky, to zvládnou.

NIPOS-ARTAMA vyhlásila v loňském roce veřejné výběrové řízení na pořadatele v místě konání Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů. Vybrán byl pořadatel v Opavě. Celostátní přehlídka se koná na podzim, aby se termínově nekryla s Gymnasia cantant, i když si odborná rada i NIPOS-ARTAMA uvědomují komplikace pro sbory a sbormistry, které jsou spojeny s tímto termínem. Častokrát sbormistři středoškolských sborů v září své sbory „nepoznají“, personálně se obmění, absolventi nenávratně zmizí ve vzdálených městech na univerzitách a sbor od září pracuje znovu. V této chvíli je podzimní termín celostátní přehlídky více než nevýhodný. Přesto jsme GC ohrozit nechtěli. Jinými slovy řečeno, rozhodně jsme slib, abychom GC nepoškodili, splnili. Chtějí-li se pořadatelé vrátit k pořádání vlastních postupových kol, jak avizují, nic jim v tom nebrání. Stále doufám, že i když jsou mosty pobořeny, bude dohoda možná. Dvoje postupové přehlídky si nějak neumím prakticky představit.

Mgr. Barbora Novotná, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA pro středoškolské pěvecké sbory

 

 

 

 

2011: XVII. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů

 

Jak již možná víte, odborná rada NIPOS-ARTAMA pro středoškolský zpěv rozhodla o ukončení spolupráce s občanským sdružením pořádajícím GYMNASIA CANTANT k 31. 12. 2010, neboť se nám nepodařilo najít společný pohled na existenci naší přehlídky. Skutečnost, že si chceme si zachovat jistou suverenitu, je pro ni důvod, aby sice okopírovala náš model, ale začala sama pořádat svoji Celostátní přehlídkou středoškolských pěveckých sborů. Vzhledem k tomu, že jako příspěvková organizace ministerstva kultury odpovídá za grantové využití prostředků určených pro středoškolský zpěv, nemůžeme již bohužel počítat s těmito finančními prostředky, i když je GYMNASIA CANTANT bezpochyby akce určená pro středoškolské studenty. V dopise o ukončení spolupráce tvrdí, že „nenaruší přípravu a realizaci tradiční vrcholové přehlídky“, již první kroky v přípravě roku 2011 však mluví o opaku. Termíny postupových kol jsou navrženy tak, aby nebylo umožněno sborům zúčastnit se obou přehlídek. Přišli jsme tak o možnost vybírat sbory pro celostátní kolo GC v rámci regionálních kol CPSPS. V budoucnosti bychom se chtěli vrátit k pořádání vlastních postupových kol pro GC. Pevně věříme, že se uvedené organizační zmatky nijak nedotknou vás, sborů, a že se nám společně podaří pokračovat v šestnáctileté tradici GYMNASIA CANTANT.

 

Kromě samostatné přehlídky bude opět všem účastníkům nabídnuta i možnost nastudovat v ateliérech a na závěrečném koncertě předvést nové skladby. Dále proběhnou přidružené kulturní a společenské akce, při kterých bude dán prostor pro aktivní vystoupení a produkce zúčastněných sborů. Cílem XVII. ročníku GC je především umožnit sborům srovnání s ostatními gymnaziálními sbory a motivovat je pro další činnost. Odborná porota bude hodnotit výkon každého sboru a může poradit jednotlivým tělesům s případnými intonačními, výrazovými nebo repertoárovými problémy. Celostátní přehlídka se uskuteční 14. – 16.4.2011 v Brně.

 

Zdroj: http://www.gymnasiacantant.cz/rocnik.php?id=5; dopis, který pořadatelé Gymnasia cantant zasílali gymnaziálním sborům na přelomu října a listopadu 2010.